Oświadczenie o zwolnieniu z podatku.

Zwolnienie z podatku dochodowego do 25 roku. Oświadczenie o zwolnieniu z podatkuZaoszczędź nawet kilka tysięcy. Masz mniej niż 26 lat? Zaoszczędź nawet kilka tysięcy złotych i złóż oświadczenie o zwolnieniu z podatku dla swojego pracodawcy!!
Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie pisemnego oświadczenia , że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 będą w całości zwolnione z od podatku. Jeżeli jednak przed grudniem 2019 roku skończysz 26 lat, w oświadczeniu musisz określić datę, do której zwolnienie z podatku obowiązuje.

Oświadczenie o zwolnieni z podatku – wzór oświadczenia:

dla „leniwych” Poniżej treść oświadczenia o zwolnieniu z podatku do skopiowania:

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego - wzór , tekst, przykład

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego – wzór , tekst, przykład

 

Oświadczenie
o zwolnieniu z podatku

 

Ja niżej podpisany(a)
Urodzony(a) w dniu , zatrudniony(a) w

oświadczam, że na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane od dnia 1 sierpnia 2019 r.  do dnia 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego.

Pamiętaj o złożeniu stosownego oświadczenia dla pracodawcy, jest ono warunkiem zwolnienia z opodatkowania kwoty 35636,67 zł. Zwolnienie takie pozwoli Ci zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

 

Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią ustawy, jest ona dostępna pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001394

Może się również okazać, ze oprogramowanie w Twojej firmie nie wspiera nowych zmian. Proponujemy więc pobrać bezpłatnie program COMARCH ERP OPTIMA. Opis zmian w programie, dotyczących zwolnienia z podatku osób poniżej 26 roku życia znajdziesz w tym artykule:

https://www.systemyit.pl/comarch-optima-aktualna-wersja-2019-6-1/

 

Rate this post