Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2024.2.2 CIT-8 (33)

Informujemy, że teraz dostępna jest najnowsza edycja Comarch ERP Optima 2024.2.2. z deklaracją CIT-8 w wersji 33

Pobierz aktualną OPTIMĘ i otrzymuj kolejne, najnowsze wersje COMARCH OPTIMA na wskazany mail w poniższym formularzu:
  Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2024.2.2 CIT-8 (33)

  Aktualizacja systemu Comarch ERP Optima umożliwia teraz rozliczanie i wysyłanie deklaracji CIT-8(33) wraz z nowym załącznikiem CIT/WW(3) .

  W COMACRH OPTIMA wyślesz deklaracje CIT-8(33) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, takimi jak CIT 8/O(19), CIT-D(8), CIT-BR(10), CIT/IP(5), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/8S(6), CIT/KW(4), CIT/WW(3), zgodnie z aktualnym formularzem obowiązującym na rok 2023. Dokładny wydruk deklaracji można uzyskać z aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, a także przesłać do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

  Zmieniono nazwę dotychczasowego formularza Załącznik CIT/WZ na „Korekta podatku”. Sekcja E.5, obejmująca zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Sekcja ta jest teraz obliczana na podstawie formularza „Korekta podatku”.

  Zobacz zmiany w poprzednich wersjach COMARCH ERP OPTIMA:

  https://www.systemyit.pl/category/comarch-optima/aktualna-wersja-optima/

  Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2024.2.2 CIT-8 (33)

  Więcej o tej wersji na stronie:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/kategorie/nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-2-2/

  4.7/5 - (11 votes)