Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem Serwisu systemyit.pl jest firma Systemyit.pl Sp. z o.o., która zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000543042, Regon 360760284, NIP 5423242807 z kapitałem zakładowym 5000zł.
Adres siedziby spółki : ul. Adama Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok

Sklep prowadzi swoją działalność poprzez Internet z możliwością odbioru osobistego w punkcie mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 120 po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru.

Zakup w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Firma Systemyit.pl sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu.
Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu wymaga akceptacji plików Cookie przez przeglądarkę Klienta.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
systemyit.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej pod stronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
tworzenia statystyk oglądalności pod stron Serwisu,
personalizacji przekazów marketingowych,
zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

§ 2 Sprzedaż/wysyłka oprogramowania COMARCH ERP OPTIMA

Po dokonaniu zamówienia należy poprawnie uzupełnić formularz zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowy zapis adresu email,  dostawy, numeru telefonu oraz innych niezbędnych informacji.
Ceny przedstawione w ofertach, na aukcjach lub w Serwisie są podane w walucie złotych polskich oraz nie zawierają podatku VAT, czyli są cenami netto.
W podsumowaniu zamówieniu podawana jest ostatecznie cena brutto.
Wysyłka elektroniczna linków do pobrania oprogramowania następuje po naszej akceptacji zamówienia złożonego przez klienta , bez oczekiwania na płatność.
Zamówienie nie zobowiązuje zamawiającego do uiszczenia opłaty.
Pobierane oprogramowanie COMARCH ERP OPTIMA jest pełną wersją instalacyjną, wymagającą jedynie aktywacji (czyli nabycia licencji) w ciągu 60 dni od wystawienia pierwszego dokumentu w systemie. Po upływie tego czasu i nie opłaceniu zamówienia program zostanie zablokowany i przejdzie w tryb odczytu (bez możliwości dodawania nowych dokumentów).
Nabycie licencji następuje po opłaceniu złożonego zamówienia i otrzymaniu certyfikatu wydanego przez COMARCH wraz z kluczami aktywacyjnymi.
Certyfikat zostanie wysłany drogą elektroniczną na adres email wskazany w zamówieniu.
Przed aktywacją systemu COMARCH ERP OPTIMA są wyłączone niektóre funkcjonalności np. Pobieranie danych z GUS , pobieranie kursów walut z NBP.

W celu zadania pytania, należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta poprzez e-mail lub telefonicznie.
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym bankowym na konto bankowe Sklepu, w tytule operacji należy wpisać „Imię i nazwisko” osoby kupującej oraz numer zamówienia.
Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszty wysyłki (o ile nie jest to wersja elektroniczna). W przypadku, gdy oferta zawiera możliwość dostawy bezpłatnej, koszty te nie są ponoszone przez klienta.
Towar jest wysyłany wyłącznie po zaksięgowaniu płatności, jeśli wybraną formą płatności jest płatność z góry.
Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta pod adresem: ul. Wyszyńskiego 2/1c lok. 120, 15-888 Białystok . Wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy jest zalecany lub bezpośrednio z magazynu po wcześniejszym ustaleniu odbioru towaru.

§ 3 Zwrot/Wymiana

W przypadku zwrotu lub wymiany zakupionych przedmiotów (nie licencji), należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
Klient ma prawo zwrotu towaru (z pominięciem licencji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu bez podania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia odbioru zamówienia.

Sklep nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek „za pobraniem”.
W przypadku uznania zwroty, pieniądze zwracane są przelewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania i sprawdzenia przesyłki na podane przez Klienta konto.
Do każdego zwrotu lub wymiany należy dołączyć w pełni uzupełnioną ulotkę reklamacyjną lub Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Stanowią one dokumenty, na podstawie których możliwa jest identyfikacja przesyłki i dokonanie zwrotu pieniędzy lub wymiana produktu. Należy dokładnie wypełnić dokumenty i szczegółowo opisać reklamację. Jeśli w przesyłce pierwotnej brakowało ulotki lub została zagubiona po rozpakowaniu, prosimy o kontakt.
Przesyłki, w przypadku zwrotu lub wymiany, należy wysyłać przesyłką rejestrowaną z adnotacją „ZWROT/WYMIANA” na adres:
Systemyit.pl Sp. z o.o.

Ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 120

15-888 Białystok

Podczas korzystania z prawa do zwrotu należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem:

(Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentowi. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy. W danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1996 r. –Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) dotyczące przypadku występowania rękojmi za wady fizyczne.)

 • zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
 • zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą być pozbawione zabrudzeń,
 • do przesyłki należy dołączyć wypełnioną ulotkę reklamacyjną lub odpowiednie pismo o odstąpieniu od umowy,
 • przesyłka zwrotna musi być odpowiednio zabezpieczona,
 • przesyłka zwrotna musi być przesyłką rejestrowaną (poleconą), aby posiadać dowód nadania i odbioru przesyłki,
 • zwrotowi podlegają wszystkie przedmioty otrzymane w danym zamówieniu (czyli przedmioty gratisowe, elementy zestawu, oryginalne opakowania etc.),
 • w przypadku otrzymania niekompletnego zwrotu, Sklep ma prawo do odliczenia od zwrotu kwoty za brakujące przedmioty,
 • wolę zwrotu należy zgłosić do 10 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,
 • produkty należy odesłać do 14 dni kalendarzowych od złożenia woli zwrotu,
 • koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Zamawiającego,
 • zwrotowi pieniężnemu podlega: cena produktu oraz koszt najtańszej formy dostawy dostępnej podczas dokonywania zamówienia,
 • w przypadku, gdy wybrano darmową formę przesyłki – zwrot za cenę produktu jest pomniejszany o rzeczywisty koszt wysyłki do Klienta,
 • w przypadku popełnienia błędu podczas zamówienia (nieodpowiedni model, kolor etui, etc.) – zwrotowi nie podlega koszt wysyłki do Klienta .

§ 4 Gwarancja/Reklamacja

Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją przez okres 12 miesięcy (chyba, że informacje zamieszczone w serwisie lub na aukcji stanowią inaczej) od daty dokonania zakupu.
W przypadku chęci przedstawienia produktu do reklamacji, należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie po dostarczeniu reklamowanego przedmiotu przez Klienta na adres korespondencyjny Sklepu.
Sklep nie przyjmuje reklamacji w formie przesyłek „za pobraniem”.
W przypadku reklamacji należy dokładnie opisać występującą wadę/uszkodzenie.
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.
W przypadku uznania zwroty, pieniądze zwracane są przelewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania i sprawdzenia przesyłki na podane przez Klienta konto.
Przesyłki, w przypadku zwrotu lub wymiany, należy wysyłać przesyłką rejestrowaną z adnotacją „REKLAMACJA” na adres:

Systemyit.pl Sp. z o.o.
15-888 Białystok
Ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 120

 

§ 5 Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Akceptując regulamin wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji złożonych przez Ciebie zamówień.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest SystemyIT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. A. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok, tel.: 85 6000 940, e-mail: biuro@systemyit.pl .
Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest SystemyIT.pl Sp. Zo.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok, e-mail: biuro@systemyit.pl, tel. tel: 85 6000 940, tel. kom. 602603138.
W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
Pana/i dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy lub złożonego zamówienia.
Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody , nie krócej jednak niż wynika to z przepisów.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
SystemyIT.pl Sp. z o.o. nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte odrębne umowy powierzenia danych lub ich przekazanie jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

5/5 - (1 vote)