Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2024.2.1 nowości i zmiany

Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2024.2.1 nowości i zmiany

Link do pobrania aktualizacji COMARCH OPTIMA 2024.2.1:

https://www.ibard.com/d/6c6d09d5809868ead3669d9fd9abf11da35ef5f9

Nowości w OPTIMA 2024.2.1 w obszarze księgowość

Deklaracja CIT-10Z(5). Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje.

Lista deklaracji CIT-10Z

Deklaracja CIT-10Z jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję CIT-10Z. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu.

Więcej info na:
https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-41/

Nowości i zmiany COMARCH OPTIMA 2024.2.1 Płace i Kadry

Dni wolne na poszukiwanie pracy. Dodano nową nieobecność ‘Dni wolne na poszukiwanie pracy’, służącą do odnotowania zwolnienie na poszukiwanie pracy (art. 37 kodeksu pracy). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.

Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia:

 • Odprawa emerytalna. Składnik przysługujący pracownikowi, u którego z powodu przejścia na emeryturę, ustał stosunek pracy. Element liczony jak ekwiwalent za urlop, opodatkowany i nieoskładkowany.
 • Odprawa pośmiertna. Składnik umożliwiający wypłatę wynagrodzenia zmarłego pracownika członkom jego rodziny. Dodatek kwotowy nieopodatkowany i nieoskładkowany, wpływający na kwotę wypłaty.
  W celu wypłaty odprawy, należy wprowadzić spadkobiercę na listę pracowników i naliczyć element na liście o rodzaju ‘Inne’.
 • Ubezpieczenie grupowe. Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie części składki na ubezpieczenie grupowe, finansowanej przez pracownika

Wysyłka deklaracji PIT-11

Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 za pomocą domyślnego klienta pocztowego. Na formularzu deklaracji PIT-11 dodano przycisk ‘Wyślij’ z opcjami : PIT-11 i PIT-11 z hasłem.
Po wybraniu opcji otwiera się formularz wiadomości e-mail domyślnego klienta pocztowego ustawionego na stanowisku np. outlook lub crm jeśli Klient posiada ten moduł.
Jeśli wiadomość otwiera się np. w outlooku (domyślny klient pocztowy) to podpowiada się adres e-mail pracownika oraz jest dołączony plik pdf z PIT-11. W przypadku korzystania z programu Comarch ERP Optima w Chmurze Standard do wysyłki konieczne jest posiadanie modułu CRM Plus.

Więcej na:
https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-42/

 

Pobierz pełną aktualną wersję COMARCH OPTIMA

 

Pobierz aktualną OPTIMĘ i otrzymuj kolejne, najnowsze wersje COMARCH OPTIMA na wskazany mail w poniższym formularzu:   

  Historia aktualizacji COMARCH ERP OPTIMA:
  https://www.systemyit.pl/category/comarch-optima/aktualna-wersja-optima/

   

  4.9/5 - (8 votes)