Programy do Biur Rachunkowych

Biuro rachunkowe to specyficzna działalność polegająca na świadczeniu usług związanych z ewidencją dowodów księgowych dotyczących zdarzeń gospodarczych klientów.

Aby otworzyć swoje biuro rachunkowe należy posiadać między innymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i posiadać pełną zdolność  do czynności prawnych

Biuro rachunkowe, które prowadzi jedynie KPiR nie musi posiadać ubezpieczenia.

Jedną z kluczowych decyzji osoby zakładającej Biuro Rachunkowe jest dobór oprogramowania, które będzie centralnym miejscem gromadzenia informacji o dokumentach – dowodach księgowych klientów biura.

Przejdź do góry