Aktualizacja Comarch Optima wersja 2024.3.1 nowości i zmiany

Aktualizacja Comarch Optima wersja 2024.3.1 nowości i zmiany

Nowości w OPTIMA 2024.3.1 w obszarze księgowość

Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest nowym formularzem wprowadzonym do systemu księgowego. Jest on dostępny dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/CIT/Deklaracje IFT-2/IFT-2R.

Główne informacje dotyczące deklaracji IFT-2/IFT-2R:

 • Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest składana za okres od 01.01.2022 roku.
 • Formularz IFT-2 zawiera informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Formularz IFT-2R zawiera te same informacje co IFT-2, ale wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • Deklaracja IFT-2/IFT-2R składana jest do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Domyślnie w polu US (IFT 2R) wskazany jest ten Urząd, ale pole to podlega edycji.

W Konfiguracji Firmy/Dane firmy/PIT-4R, CIT, ZUS DRA/IFT-2R dodano pole Imię oraz Nazwisko dla przedstawiciela IFT-2R. W przypadku nowych firm pola te mogą być automatycznie uzupełnione na podstawie kreatora konfiguracji parametrów firmy. Natomiast dla firm zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, dane przedstawiciela CIT/PIT-4R zostaną przeniesione.

Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R obejmuje wszystkie deklaracje złożone w ramach tego systemu.

więcej na :

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-43/

Pobierz aktualną OPTIMĘ i otrzymuj kolejne, najnowsze wersje COMARCH OPTIMA na wskazany mail w poniższym formularzu:
  Nowości i zmiany COMARCH OPTIMA 2024.3.1 Płace i Kadry

  Wartości obowiązujące od 1.01.2024
  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 7 767,85 zł.
  Wartości obowiązujące od 1.03.2024
  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 540,36 zł,
  – najniższa emerytura: 1 780,96 zł,
  – minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 603,23 zł, natomiast II roku: 678,63 zł oraz III roku: 754,04 zł,
  – młodociany – przyuczenie: 527,83 zł,
  – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjnego: 764,62 zł,
  – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1 261,64 zł..
  Wartości obowiązujące od 01.04.2024
  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – wskaźnik waloryzacji: 107,60%.

  Nowe ustawienia dotyczące opodatkowania pracowników wspólnie z małżonkiem lub samotnym rodzicem zostały wprowadzone w formularzu danych pracownika, w sekcji dotyczącej danych podatkowych. Oto szczegóły dotyczące tych opcji:

  1. Standardowe progi (domyślne ustawienie):
   • Przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu.
   • Nie można edytować progów z poziomu formularza pracownika.
  2. Opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic:
   • Należy zaznaczyć, jeżeli pracownik złożył płatnikowi oświadczenie, że zamierza opodatkować dochody wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.
   • Zaliczka podatku jest wyliczana według pierwszego progu podatkowego ustawionego w konfiguracji programu, niezależnie od kwoty dochodu.
   • Jeśli pracownik oświadczył, że jego dochody w danym roku nie przekroczą 120 000 zł, można zaznaczyć dodatkową ulgę podatkową, która wynosi 1/12 kwoty rocznej, czyli 300 zł.
  3. Indywidualne progi:
   • Przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe ustawione na formularzu danych pracownika.
   • Użytkownik może modyfikować tabelę z progami podatkowymi.

  Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2024.3.1, jeżeli pracownik miał wcześniej odznaczony parametr „Standardowe progi”, automatycznie zaznacza się parametr „Indywidualnie”. Gdy dochody są opodatkowywane wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, zmiana ta, pozwala na bardziej elastyczne i precyzyjne zarządzanie opodatkowaniem pracowników.  Przede wszystkim umożliwia to uwzględnienie dodatkowych ulg podatkowych.

  więcej na:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-43/

   

  Nowości w module CRM w wersji 2024.3.1

  Zmiany wprowadzone na wzorcu faktury cyklicznej pozwalają na bardziej spersonalizowane podejście do opisów na fakturach sprzedaży oraz fakturach pro forma. Oto najważniejsze informacje dotyczące tych zmian:

  1. Dodanie pola „Indywidualny opis na fakturze” na formularzu edycji danych o podmiocie/grupie kontrahentów:
   • Na zakładce [Podmioty] dostępnej na wzorcu faktury cyklicznej, podczas dodawania/edycji podmiotu lub grupy kontrahentów, pojawiło się pole umożliwiające zdefiniowanie indywidualnego opisu na fakturze.
   • Opis może zawierać maksymalnie 1024 znaki.
  2. Dodanie kolumny „Indywidualny opis na fakturze” na wzorcu faktury cyklicznej:
   • Na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce [Podmioty] dodano kolumnę „Indywidualny opis na fakturze”.
   • Funkcja dodania kolumny, która nie jest domyślnie widoczna, może być dodana do listy poprzez opcję „Wybór Kolumn”, dostępną pod prawym przyciskiem myszki. Ta funkcja zapewnia elastyczność w dostosowywaniu wyświetlanych danych do indywidualnych potrzeb użytkownika, ułatwiając personalizację widoku formularza zgodnie z preferencjami.
  3. Przenoszenie opisu na dokumenty:
   • Dane uzupełnione w polu „Indywidualny opis na fakturze” są przenoszone do pola „Opis/Atrybuty” na dokumenty Faktur Sprzedaży oraz Faktur Pro Forma wygenerowane ze wzorca faktury cyklicznej.
   • Opis dodany w polu „Indywidualny opis na fakturze” ma wyższy priorytet niż opis znajdujący się na zakładce [Nagłówek faktury] w polu „Opis na fakturze”.

  Te zmiany umożliwiają dostosowanie opisów na fakturach do indywidualnych potrzeb kontrahentów oraz zapewniają większą elastyczność w tworzeniu dokumentów handlowych.

  więcej na:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/dokumentacja/crm-i-serwis-5/

  Pobierz pełną aktualną wersję COMARCH OPTIMA

   

  Pobierz aktualną OPTIMĘ i otrzymuj kolejne, najnowsze wersje COMARCH OPTIMA na wskazany mail w poniższym formularzu:
    

   Historia aktualizacji COMARCH ERP OPTIMA:
   https://www.systemyit.pl/category/comarch-optima/aktualna-wersja-optima/

    

   Więcej o aktualizacjach OPTIMA:

   https://www.systemyit.pl/category/comarch-optima/

   4.8/5 - (6 votes)