Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2023.6.1

Aktualizacja Comarch Optima 2023.6.1

 

Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2023.6.1 jest już dostępna! Dostarcza ona szereg ulepszeń i funkcjonalności, które znacząco ułatwią codzienną pracę w systemie.

Pobierz aktualną OPTIMĘ i otrzymuj kolejne, najnowsze wersje COMARCH OPTIMA na wskazany mail w poniższym formularzu:  I. MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ:

  Import faktur z KSeF.

  • Dodaliśmy możliwość importu pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz do modułu handlu. Innymi słowy, jeśli chcesz dodać konkretny dokument do listy Faktur Zakupu, wystarczy skorzystać ze strzałki znajdującej się obok przycisku „KSeF”. Po kliknięciu strzałki, pojawi się menu, z którego należy wybrać opcję „Dodaj fakturę”. Dokument można pobrać z platformy KSeF, używając numeru KSeF lub numeru Faktury oraz NIP kontrahenta.

  aktualizacja comarch optima 2023.6.1

  • Wprowadziliśmy opcję wysyłania Faktur korygujących do KSeF w przypadku Faktur pierwotnych, które dotychczas nie były przesłane do KSeF. Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej teraz istnieje możliwość uzupełnienia numeru KSeF.

  aktualizacja comarch optima 2023.6.1

  • Przy przekazywaniu Faktur do KSeF teraz uwzględniamy informacje o płatniku, zwłaszcza gdy jest to podmiot różny od nabywcy.
  • Teraz istnieje możliwość przesyłania dodatkowych danych z Faktury do KSeF, takich jak numer rachunku bankowego, kody JPK_V7 czy kurs waluty.
  • Obsłużono eksport kodów JPK_V7 do KSeF, dla procedury TP oraz typu dokumentu FP.

  Szukasz informacji dotyczący zmian, które czekają nas w 2024 roku systemu KSeFZapoznaj się z nimi. 

  Więcej informacji dotyczących zmian w module księgowość

   

  II. MODUŁ PŁACE I KADRY:

  Dostosowano program do zmian wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym: PAKIET MOBILNOŚCI 

  • Wprowadzono pomniejszanie podstawy opodatkowania o diety przysługujące z tytułu wykonywania przewozów międzynarodowych dla kierowców wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Dzięki wprowadzeniu stawki diety dziennej pomniejszającej podstawę oskładkowania – wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy opodatkowania. Do tej pory podstawa opodatkowania była pomniejszana o 30% kwoty wprowadzonych danemu pracownikowi diet. Mianowicie po zmianie będzie to 1/3 tej kwoty.

  Wprowadzono zmiany w liście kodów ZUS

  Wynagrodzenie uczniów i młodocianych. Zmieniono procent wyliczania wynagrodzenia minimalnego dla uczniów.

  Od września 2023 r. program będzie wyliczał:

  • 8% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia I klasy
  • 9% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia II klasy
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia III klasy
  • 7% przeciętnego wynagrodzenia dla pracownika młodocianego.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023, poz. 1348).

   

  ZMIANY W MODULE PŁACE I KADRY:

  1. wliczanie dodatków okresowych do podstawy zasiłku chorobowego.
  2. naliczanie wypłat przypadku, gdy na kalendarzu przypisanym do pracownika odnotowano klika wejść, a pracownik pracuje na część etatu, naliczało się zaniżone wynagrodzenie.
  3. Wynagrodzenie powyżej normy. W przypadku, gdy pracownik za dany miesiąc miał więcej niż jedną wypłatę i w pierwszej z nich było naliczone ‘Wynagrodzenie powyżej normy’ to w kolejnych wypłatach nie naliczał się ten element. Działanie poprawiono.
  4. Formularz elementu wypłaty. Poprawiono wykazywanie ilości dni normy w formularzu elementu wypłaty ‘Wynagrodzenie zasadnicze’.
  5. Limit urlopu dla pracowników młodocianych.
  6. Wydruk – Przekroczenie progu podatkowego. W przypadku dużej liczby danych nie generował się wydruk.

   

  Więcej informacji o zmianach wprowadzonych w Comarch Optima 2023.6.1 w module płace i Kadry

   

   

  4.8/5 - (9 votes)