Wsparcie informatyczneWsparcie informatyczne

Zapewnienie dostępności wsparcia informatycznego (telefonicznie, internetowo , osobiście)

W czasie normalnej pracy mogą wystąpić niespodziewane problemy ze sprzętem bądź oprogramowaniem – mogą one być przyczyną opóźnień w realizacji postawionych systemowi zadań. Oferujemy więc w swojej działalności usługi obejmujące zapewnienie ciągłości pracy Państwa firmy.

Pomoc naszych specjalistów może być świadczona w sposób zdalny w przypadku drobnych problemów (pomoc telefoniczna lub za pomocą komunikatorów internetowych) lub osobiście. W większości przypadków na podstawie kontaktu zdalnego nasi specjaliści są w stanie wyeliminować lub ograniczyć do minimum ryzyko długotrwałego przestoju w pracy.

Kolejnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę są koszty związane z dostępnością wsparcia informatycznego. Jeżeli w firmie nie ma etatowego pracownika zapewniającego ciągłe wsparcie informatyczne użytkownikowi, zewnętrzna pomoc informatyczna jest o wiele tańszym rozwiązaniem niż opłacanie etatowych specjalistów z informatyki w firmie.
Zdalne wsparcie informatyczne jednocześnie nie ustępuje w jakości pomocy świadczonej na miejscu. Nasze duże doświadczenie pozwala nam udzielać pomocy w sposób szybki i skuteczny.

Rate this post