System rejestracji i monitorowania transportu SENT

Czyli system rejestracji i monitorowania transportu tzw. towarów „wrażliwych”.

Aby zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT ustawodawca wprowadził obowiązek rejestracji  przewozu towarów wrażliwych.
Monitorowaniu ma podlegać przewóz paliw silnikowych, biodiesel , olejów smarowych, suszu tytoniowego itp.

„Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.”
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Na platformie Ministerstwa Finansów została udostępniona usługa „e-przewóz”.

W związku z wprowadzeniem takiego obowiązku, w COMARCH ERP OPTIMA 2017.6.1 umożliwiono rejestrację zgłoszeń przewozu towaru zarówno przez podmiot wysyłający i odbierający bezpośrednio z systemu.
Aby była możliwość wysyłania zgłoszeń przewozu towarów należy w konfiguracji systemu ( System/Konfiguracja/Firma/Handel/SENT ) zaznaczyć parametr SENT:

Na liście adresów domyślnie będzie się podpowiadać adres wprowadzony w pieczątce firmy. W konfiguracji należy również wprowadzić dane adresowe miejsc załadunku dla podmiotu wysyłającego i miejsc dostarczania towaru dla podmiotu odbierającego.

W konfiguracji nalezy dodatkowo podać dane osoby wysyłającej zgłoszenie.

Rate this post