Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA wynagrodzenia kierowców

Rozliczanie kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe

(Uwaga!! W wersji Comarch ERP Optima 2022.5.1  i nowszych (aktualizacja optima) wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności.)

więcej info na :

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/index.php/dokumentacja/pakiet-mobilnosci-place-i-kadry-plus/

Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA wynagrodzenia kierowców

W celu rozliczania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe należy w OPTIMA zdefiniować dodatkowe elementy wynagrodzeń , jak również dodatkowe atrybuty i wzorce płacowe.

 • Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie odpowiednich atrybutów na podstawie których będą naliczane elementy wynagrodzenia.

Atrybuty definiujemy w Konfiguracja/ Firma / Płace/ Atrybuty – klasy

Atrybut nr 1

Wirtualna dieta

Dodajemy atrybut o parametrach:

Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA wynagrodzenia kierowców

 

Atrybut nr 2

Wyn.Zagraniczne

Dodajemy atrybut o parametrach:

Pakiet mobilności comarch erp optima wynagrodzenie zagraniczne atrybut

 • Kolejnym etapem jest zdefiniowanie odpowiednich typów wypłat

Typy wypłat definiujemy w Konfiguracja/ Firma / Płace/ Typy wypłat

Pierwszym typem wypłaty będzie Wirtualna dieta :

Definicja algorytmu:

AtrybutLiczba(„Wirtualna dieta”)

 • dodatek niepomniejszany za nieobecności,
 • algorytm 12,
 • nieopodatkowany (nie naliczać),
 • nieoskładkowany (nie naliczać),
 • priorytet naliczania 200,
 • nie wpływa na kwotę do wypłaty,
 • nie wliczany do żadnych podstaw: zasiłku, urlopu, czy ekwiwalentu.

Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA ELEMENT WIRTUALNA DIETA Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA wynagrodzenia kierowców

Pakiet mobilności COMARCH OPTIMA konfiguracja wypłaty

Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA element wirtualna dieta

Kolejnym typem wypłaty będzie Wyn. zagraniczne :

 • dodatek niepomniejszany za nieobecności,
 • algorytm 12,
 • opodatkowany (naliczać wg progów),
 • oskładkowany (naliczać),
 • priorytet naliczania 200,
 • wpływa na kwotę do wypłaty.
 • Ustawienie wliczenia do podstaw: zasiłku, urlopu, czy ekwiwalentu – wg zaleceń Użytkownika.

Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA Wynagrodzenie zagraniczne typ wypłaty

Wynagrodzenie kierowców pakiet mobilności comarch optima wynagrodzenie zagraniczne

Pakiet mobilności COMARCH ERP OPTIMA konfiguracja wynagrodzeń kierowców wyn zagraniczne

 • Definicja wzorców płacowych w COMARCH ERP OPTIMA Pakiet mobilności

Wzorce płacowe są elementami pomocniczymi , wykorzystywanymi później w definicji kolejnych składników wynagrodzeń. Zadaniem wzorca płacowego może być np zsumowanie wszystkich elementów wynagrodzenia.

Wzorce płacowe definiujemy w Konfiguracja/ Firma / Płace/ Wzorce płacowe

Pierwszym z definiowanych wzorców będzie:

Suma wynagr.brutto

W jego definicji musimy uwzględnić wszystkie składniki , które są zdefiniowane na potrzeby rozliczenia kierowców , np wynagrodzenie zasadnicze, premie uznaniowe , wynagrodzenia za dyżur itp. Czyli wszystkie składniki brutto wypłaty.

Ważnym też jest wybrany okres we wzorcu. Jeżeli zaznaczymy Okres: Miesiące , ile 1   to wzorzec będzie sumował wskazane elementy wypłat występujące we wszystkich wypłatach w danym miesiącu.  Takie rozwiązanie dopuszcza naliczanie kilku list płac w ciągu miesiąca

Przy zaznaczeniu Bieżąca wypłata – są sumowane jedynie elementy w naliczanej wypłacie. Przy takim ustawieniu elementy muszą być naliczane tylko na jednej liście płac.

Przykład definicji:

Pakiet mobilności comarch optima konfiguracja wzorca płacowego wynagrodzenia kierowców

Wynikowy wzór wzorca :

SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’)

Kolejnym wzorcem będzie:

Wirtualna dieta

Zadaniem wzorca jest zsumowanie wartości elementów o nazwie Wirtualna dieta

Pakiet mobilności wirtualna dieta wzorzec

Wynikowy wzór wzorca:

SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’)

Definiowanie pomocniczych typów wypłat w celu ustalenia poprawnej podstawy składek ZUS oraz podstawy opodatkowania

Typy wypłat dodajemy w Konfiguracja/ Firma / Płace/ Typy wypłat

Pierwszym typem będzie element, którego celem będzie skorygowanie podstaw opodatkowania i ZUS o 30% wartości diet:

Korekta podst. US i ZUS o 0.3 diet

 • Dodatek niepomniejszany za nieobecności,
 • algorytm 12,
 • opodatkowany (naliczać wg progów),
 • oskładkowany (naliczać),
 • priorytet naliczania 200,
 • nie wpływa na kwotę do wypłaty,
 • wliczany do podstawy zasiłku,
 • nie wliczany do podstawy urlopu, ekwiwalentu.

Definicja algorytmu 12:

-(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’)*0.3)

Pakiet mobilnośći korekta podstawy ZUS wynagrodzenie kierowców optima

Widok definicji:

Pakiet mobilnosci optima

Konfiguracja wynagrodzeń kierowców przejazdy zagraniczne OPTIMA pakiet mobilności

Pakiet mobilnosci COMARCH OPTIMA korekta podstawy

 

Kolejny typ wypłaty , którego zadaniem jest skorygowanie podstawy ZUS

Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS

 • Dodatek niepomniejszany za nieobecności,
 • algorytm 12,
 • opodatkowany (naliczać wg progów),
 • oskładkowany (naliczać),
 • priorytet naliczania 210,
 • nie wpływa na kwotę do wypłaty,
 • wliczany do podstawy zasiłku,
 • nie wliczany do podstawy urlopu, ekwiwalentu.

Treść algorytmu 12:

Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’)-SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’)>(Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)), -(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’) – Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2)), Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’)- Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2) <(Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)), 0, (Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)) – (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’) – Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2))))

Pakiet mobilności korekta podstawy z ZUS COMARCH OPTIMA

Należy pamiętać o dodaniu odpowiednich wzorców do definicji

algorytm 12 definicja pakiet mobilności comarch optima

KOnfiguracja COMARCH ERP OPTIMA PAKIET MOBILNOŚCI Korekta podstawy zus podatki

Pakiet mobilności comarch optima

Kolejny element jest kopią poprzedniego , dodajemy jedynie – (minus) przed definicją:

Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS

 • kopia (Ctrl+Ins) Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS,
 • opodatkowany (naliczać wg progów),
 •  ale nieoskładkowany (nie naliczać),
 •  priorytet naliczania 210,
 • nie wpływa na kwotę do wypłaty,
 • nie wliczany do żadnych podstaw: zasiłku, urlopu, czy ekwiwalentu.
  Wzór taki sam tylko ujęty w nawias a przed nim wstawiony znak minus.

-(Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’)-SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’)>(Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)), -(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’) – Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2)), Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’)- Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2) <(Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)), 0, (Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)) – (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’) – Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2)))))

 

Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS OKGÓLNE OK

POdatki

Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS

Kolejny element , który wykaże podstawę do minimalnego ZUS jako nieopodatkowaną, gdy będzie przewyższała podstawę opodatkowania przy wyrównaniach do minimalnego ZUS.:

Podst. ZUS nieopodat.kierowcy

 • Dodatek niepomniejszany za nieobecność,
 • algorytm 12,
 • nieopodatkowany (nie naliczać),
 • oskładkowany (naliczać),
 • priorytet 210,
 • nie wpływa na kwotę do wypłaty,
 • wliczany do podstawy zasiłku,
 • nie wliczany do podstawy urlopu, ekwiwalentu.

Definicja algorytmu 12:

Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’)<(Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)), Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2), Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’) – Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2) <(Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)), (Konfig(„/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.”, Okres.Do)) -(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto’) – Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta’),2)), 0))

Podst. ZUS nieopodat.kierowcy

 

Naliczanie wypłat pakiet mobilności optima

 

Testowe naliczenie wynagrodzenie dla kierowcy:

 1. Wprowadzenie atrybutów dla pracownika i przypisanie dodatków
  Przechodzimy Płace i Kadry / Kadry – podświetlamy wybranego kierowcę i przechodzimy na Dodatkowe elementy wynagrodzenia.
  Przypisujemy dodatki od 01.02.2022:

  • Wyn. zagraniczne
  • Wirtualna dieta
  • Korekta podst. US i ZUS o 0.3 diet
  • Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS
  • Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS
  • Podst. ZUS nieopodat.kierowcy

Lista dodatków pakiet mobilności OPTIMA

Przykład liczenia wynagrodzenia:

Dodajemy wcześniej zdefiniowany atrybut Wirtualna dieta i określamy okres od do i wartość.

W naszym przykładzie od 01.02.2022 do 28.02.2022 oraz wartość 4429,70.
Dodajemy kolejny atrybut Wyn. zagraniczne z takim samym okresem jak powyżej i kwotą 5590,20.

 

Naliczamy wynagrodzenie:

Pakiet mobilności OPTIMA naliczenie wynagrodzenia ogólne

Pakiet mobilności OPTIMA naliczenie wynagrodzenia elementy

Pakiet mobilności OPTIMA naliczenie wynagrodzenia podatki

Pakiet mobilności OPTIMA naliczenie wynagrodzenia ubezpieczenie

Analiza naliczonego wynagrodzenia:

Naliczone zostają następujące składniki:

Wynagrodzenie zasadnicze / miesiąc (praca.pdst):  4 000,00 PLN
Wyn. zagraniczne (wartość pobrana z atrybutu):      5 590,20 PLN
Wirtualna dieta (wartość pobrana z atrybutu):          4 429,70 PLN
Korekta podst. US i ZUS o 0.3 diet:                        -1 328,91 PLN
Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS:              -2 339,29 PLN
Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS:           2 339,29 PLN
Podst. ZUS niepodat.kierowcy:                                    0,00 PLN

Naliczone wynagrodzenie:

Wynagrodzenie brutto:
4000+5590,20 = 9590,20 PLN

Wartość diet:
4429,70 PLN

Wartość diet obniżająca podstawę opodatkowania:
4429,70 x 30% = 1328,91 PLN

Podstawa składki emerytalno-rentowej, chorobowej, wypadkowej:
9590,20 – 4429,70 = 5160,50  < 5922,00 (sprawdzany jest warunek, czy ta podstawa nie jest niższa niż określona minimalna – w tym przypadku jest, więc przyjmujemy wartość minimalną, czyli 5922)

Składki ZUS ubezpieczonego:
5922,00 x 13,71% = 811,91 PLN

Podstawa składki zdrowotnej:
5922,00 – 811,91 = 5110,09 PLN

Składka zdrowotna:
5110,09 x 9% = 459,91 PLN

Podstawa opodatkowania:
9590,20 – 1328,91 (30% diet) = 8261,29 PLN

Podstawa opodatkowania pomniejszona o składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu:
8261,29 – 811,91 – 250,00 = 7199,38 PLN (po zaokrągleniu 7199,00PLN)

Podatek z uwzględnieniem ulgi podatkowej:
(7199,00 x 17%) – 425,00 = 798,83 PLN

Zaliczka podatku do US:
784,00 PLN (uwzględniono wyliczenie wg rozporządzenia z 7 stycznia 2022 – porównując zaliczkę podatku na 31.12.2021 r)

Do wypłaty:
9590,20 – 811,91 – 784,00 – 459,91 = 7534,38 PLN

Artykuł i testy liczenia wynagrodzenia powstały na podstawie pomocy COMARCH :

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/pakiet-mobilnosci-jak-rozliczyc-wynagrodzenie-kierowcy-w-przewozie-miedzynarodowym/

Aktualną wersję optimy pobierzesz ze strony:

https://www.systemyit.pl/category/comarch-optima/aktualna-wersja-optima/

Możemy zdalnie skonfigurować COMARCH ERP OPTIMA w Twojej firmie pod kątem pakietu mobilności , koszt (kliknij i opłać):

Moja Pomoc informatyczna 300

5/5 - (1 vote)