FUNKCJE SPECJALNE i FILTRY W COMARCH OPTIMA

Na życzenie wielu naszych Klientów stworzyliśmy wybrane funkcje dodatkowe jak również filtry o które najczęściej pytacie. Dzięki nim możesz sobie pomóc w codziennej pracy na COMARCH OPTIMA.

Aktualną wersję COMARCH OPTIMA możesz pobrać tutaj:

https://www.systemyit.pl/category/comarch-optima/aktualna-wersja-optima/

Oto funkcje i filtry którymi chcemy się z Wami podzielić, wszystkie zostały omówione w filmie:

 

Funkcje dodatkowe COMARCH OPTIMA

  1. FUNKCJA ZMIANA NUMERU OBCEGO NA FAKTURZE
  2. FUNKCJA ANULOWANY DO BUFORA
  3. FUNKCJA SKASUJ BŁĄD FISKALNY
Filtry COMARCH OPTIMA
  1. FILTR TOWARY BEZ ROTACJI W DNIACH WSTECZ
  2. FILTR DO FISKALIZACJI
  3. FILTR FORMA PŁATNOŚCI
  4. FILTR DOKUMENTY Z TOWAREM
  5. FILTR NIEOPŁACONE
  6. FILTR KUPUJĄCY TOWAR O NAZWIE
  7. FILTR TOP % NAJLEPSZYCH KLIENTÓW

FUNKCJA ZMIANA NUMERU OBCEGO NA FAKTURZE

Dość często zdarza się naszym klientom zapisanie faktury zakupu z błędnym numerem dokumentu źródłowego. Dzięki poniższej funkcji będzie można zmienić taki numer nawet po zatwierdzeniu dokumentu.

Zmiana numeru obcego na zatwierdzonej fakturze zakupu COMARCH OPTIMA

Należy jednak pamiętać o ręcznej zmianie też tego numeru w preliminarzu płatności.

KOD FUNKCJI:

@PAR ?@S40|numer|Nowy numer Obcy:REG= @? PAR@
[SQL]
—- ?@Hs200_NQ|Filtr:”@?
UPDATE cdn.TraNag SET TrN_NumerObcy=??numer WHERE ??_NQFiltr
[VB]
MsgBox „ZMIENIONO NUMER DOKUMENTU”

FUNKCJA ANULOWANY DO BUFORA

Jeżeli z jakiegoś powodu anulowaliśmy dokument i chcemy go przywrócić do bufora , np. w celu całkowitego usunięcia to ta funkcja jest dla Ciebie. Uwaga, funkcję należy stosować bardzo ostrożnie – unikać przywracania dokumentów magazynowych.

Jak przywrócić anulowany dokument do bufora COMARCH OPTIMA

KOD FUNKCJI:

[SQL]
—-  ?@Hs200_NQ|Filtr:”@?
UPDATE cdn.TraNag SET TrN_Bufor=1 , TrN_Anulowany=0 WHERE ??_NQFiltr and TrN_Bufor=-1
[VB]
MsgBox „PRZYWRÓCONO ANULOWANY DOKUMENT DO BUFORA SYSTEMYIT.PL”

FUNKCJA SKASUJ BŁĄD FISKALNY

KOD FUNKCJI:

[SQL]
—-  ?@Hs200_NQ|Filtr:”@?
UPDATE cdn.TraNag SET TrN_FiskalnaErr=0 WHERE ??_NQFiltr
[VB]
MsgBox „Skasowano blad fiskalny”

FILTR TOWARY BEZ ROTACJI W DNIACH WSTECZ

Wiele firm ma problem z wytypowaniem towarów, które nie biorą udziału w obrocie. Załóżmy, że naszym celem jest wytypowanie towarów do przeceny. Z pomocą przyjdzie poniższy filtr, dzięki któremu wytypujesz takie kartoteki, które nie istniały na WZ w określonym czasie wstecz.  Jeżeli chcemy wytypować towary, które nie nie sprzedawały się w ostatnich 360 dniach , wpisujemy 360 w parametrach filtra:

Filtr COMARCH OPTIMA towary bez rotacji

W wyniku działania otrzymamy listę kartotek, które nie znalazły się na dokumentach WZ w ostatnich 360 dniach.

FILTR DO FISKALIZACJI

Celem filtra jest odnalezienie faktur, które były wystawione w algorytmie od brutto i nie zostały ufiskalnione. Dodatkowo filtr zwraca również faktury od brutto, które posiadają błąd fiskalny (do ponownej fiskalizacji).

Filtr faktury do fiskalizacji COMARCH OPTIMA

KOD:

TrN_Bufor=0
and
TrN_TypNB=2
and
(TrN_FiskalnaErr<>0
or
TrN_Fiskalna=0)
and TrN_RazemNetto>0

FILTR FORMA PŁATNOŚCI

Dzięki filtrowi odnajdziemy dokumenty z wybraną formą płatności. Jest to szczególnie przydatne , gdy np. szukamy transakcji opłaconych kartą. przelwem lub na raty.

KOD:

@PAR ?@R(SELECT [FPl_FPlId]
      ,[FPl_Nazwa]
      
  FROM [CDN].[FormyPlatnosci])|FormaPlatnosci|&FormaPlatnosci:REG= @? PAR@
TrN_FPlId=??FormaPlatnosci

FILTR DOKUMENTY Z TOWAREM

Stosując filtr odnajdziemy dokumenty zawierające przynajmniej jedną pozycję , której nazwa zawiera dany ciąg znaków. Filtr może być np. przydatny w przypadku , gdy chcemy odnaleźć wszystkie faktury na których znalazł  się towar zawierający w nazwie słowo „krzesło”

KOD:

@PAR ?@S20|towar|&towar:”@? PAR@
TrN_TrNID in
(select [TrE_TrNId] from [CDN].[TraElem] where [TrE_TwrNazwa] like '%’+??towar+’%’)

FILTR NIEOPŁACONE

Filtr pozwala na liście faktur wskazać te, które nadal zostały opłacone. Bardzo przydatny filtr w przypadku gdy np dział handlowy ma się zająć kontaktem z klientami, którzy zalegają z płatnościami.

KOD:

TrN_TrNID in
(
SELECT     BZd_DokumentID
FROM         CDN.BnkZdarzenia
WHERE     (BZd_KwotaSys > BZd_KwotaRozSys) AND (BZd_DokumentTyp = 1)
)

FILTR KUPUJĄCY TOWAR O NAZWIE

Filtr działający na liście klientów. W wyniku jego działania lista klientów zostaje zawężona jedynie do tych , którzy nabyli przynajmniej raz towar lub usługę zawierającą dany ciąg znaków. Filtr może być przydatny w przypadku konieczności odszukania klientów , którzy kupili dany asortyment by móc im przedstawić ofertę promocyjną na towary, którymi może być zainteresowany.

KOD:

@PAR ?@S20|Nazwa_towaru|&Nazwa_towaru:”@? PAR@
Knt_KntId in
(

SELECT        CDN.TraNag.TrN_PodID
FROM            CDN.TraNag INNER  JOIN
CDN.TraElem ON CDN.TraNag.TrN_TrNID = CDN.TraElem.TrE_TrNId
WHERE        (CDN.TraElem.TrE_TwrNazwa LIKE '%’ + ??_QNazwa_towaru + '%’) AND (CDN.TraNag.TrN_TypDokumentu IN (302, 305))
)

FILTR TOP % NAJLEPSZYCH KLIENTÓW

KOD:

@PAR ?@N20|PROCENT|&PROCENT:@? @RL(0) @RH(100) PAR@
Knt_KntId in

(

SELECT TOP (??PROCENT) PERCENT TrN_PodID
FROM CDN.TraNag
WHERE (TrN_TypDokumentu IN (302))
GROUP BY TrN_PodID
ORDER BY SUM(TrN_RazemNetto) DESC

)

Nie masz czasu na instalację pakietu funkcji? Możemy się tym zająć zdalnie i zainstalować rozwiązanie na Twoich komputerach. Koszt 150zł netto.
Kliknij i opłać. Po opłaceniu skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu instalacji:

 

Jeżeli potrzebujesz indywidualnych funkcji lub dodatkowych filtrów do swojej firmy napisz: krzysztof.dubowski@systemyit.pl

4,6/5 - (24 votes)