w Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2021.5.1 już dostępna

Comarch ERP Optima 2021.5.1

Już jest dostępna najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA :

Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:   

  I. Zmiany w COMARCH ERP OPTIMA 2021.5.1 NAJNOWSZA WERSJA

  Pakiet VAT e-commerce – zmiany w module Handel

  Od 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

   

  Więcej info:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-20/

  Kadry i Płace 

  Najważniejsze zmiany w tej wersji to:

  • Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.
  • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R (12)PIT-8AR (11) do systemu e-Deklaracje,
  • Umożliwiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników młodocianych,
  • Wprowadzono mechanizm umożliwiający wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.
  • Istnieje możliwość zdefiniowania własnego przychodu z tytułu PPK i przypisania go do umowy
  • Jest możliwość zaimportowania e – zwolnienia na dni, w których jest już wprowadzona inna nieobecność lub obecność
  • Umożliwiono wykazanie wykorzystanego urlopu do podanej w parametrach wydruku daty
  • Zmieniono sposób naliczania zaliczki podatku od zasiłków w przypadku, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych do 26 r.ż.
  • Wprowadzono zmiany w kontroli limitu 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników korzystających z ulgi dla młodych do 26r.ż.
  • Automatyczne przeliczanie liczby dni nieobecności na oknie ‘Lista nieobecności pracownika’ w przypadku, gdy po wprowadzeniu nieobecności zmieniono planu pracy lub kalendarz, według którego rozliczany jest pracownik

  więcej informacji na stronie:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-26/

   

  II. Zmiany KASA/BANK

  W module  KASA/BANK nowością są pakiety VAT e-commerce. Na skutek zmian, które mają obowiązywać od 1 lipca 2021 w przypadku transakcji konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania VAT w tym kraju.

  Istotną zmianą w module KASA/BANK  w  COMARCH ERP OPTIMA 2021.5.1. jest umożliwienie podglądu arkusza Excel z zawartością pliku JPK z poziomu innego stanowiska komputerowego niż to na którym plik utworzono lub w przypadku zmiany katalogu przechowywania plików JPK.

  Wprowadzono również weryfikację występowania niedozwolonych, „białych” znaków w plikach JPK. Obecnie taki znaki nie są przenoszone do generowanych plików JPK, co mogło powodować błędy przy ich tworzeniu oraz autonumerację akronimów kontrahenta.

  W wersji Optima 2021.5.1. w module Ogólne -KASA/BANK poprawiono:

  • Limit wykorzystanego kredytu
  • Pieczątkę firmy
  • Kolumny użytkownika
  • Wysyłanie plików JPK_V7 oraz generowanie plików JPK_V7
  • Pobieranie danych VIES

  Więcej informacji znajdziesz na : https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/ogolne-i-kasa-bank-18/

  III. W module CRM wprowadzono – Generowanie listy potencjalnych faktur cyklicznych. 

  W module wprowadzono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.

  Warunki, które muszą spełnić potencjalne faktury cykliczne to:

  • na dokumentach znajduje się ten sam Nabywca i Odbiorca
  • na dokumencie są te same pozycje towarowe (sprawdzana jest zbieżność pozycji do 80%);
  • podobne dokumenty wystawione są w odstępie jednego lub kilku miesięcy, weryfikowany jest dzień wystawienia dokumentu z precyzją  +/- 4 dni
  • rodzaj dokumentu faktura sprzedaży lub faktura pro forma

  więcej informacji na:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/crm-obieg-dokumentow-i-serwis-5/

   

  Z nowości w module CRM należy wymienić możliwość przenoszenia dokumentu Biblioteki powiązanego z dokumentem handlowym na dokumenty zaksięgowane do Rejestru VAT. Szerzej funkcjonalność ta została opisana  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/przenoszenie-dokumentow-z-modulu-faktury/

  Poprawiono zmiany na formularzu dokumentu OBD w wersji językowej . Zmianie uległa  wysyłka faktur o danej godzinie w przypadku użycia znaku „” w nazwie bazy firmowej. Poprawiono aktualizację daty utworzenia wiadomości mailowej do faktury sprzedaży w przypadku chwilowego braku połączenia z serwerem pocztowym oraz wyświetlanie terminarza po kilkukrotnym otwarciu/zamknięciu okna przy powiększonej czcionce w programie.

  IV. Księgowość – zmiany w najnowszej wersji COMARCH ERP OPTIMA

  Z nowości w module Księgowość COMARCH ERP OPTIMA należy wymienić możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych na nich kodów JPK_V7.

  W module  KSIĘGOWOŚĆ  w najnowszej wersji COMARCH ERP OPTIMA 2021.5.1. zostały poprawione następujące kwestie:

  • Biuro rachunkowe. Zmiana nazwy raportu
  • Rozpoznawanie dokumentów przez usługę Comarch OCR.
  • Księgowość kontowa. Schematy księgowań.
  • Opis analityczny.
  • Przywrócono możliwość wysyłki korekty deklaracji CIT-8(29) z załącznikiem CIT/MIT(3), CIT-D(7), CIT/PM(1)
  • Wprowadzono zmiany w wysyłce deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje
  • W specyficznych przypadkach na formularzu korekty deklaracji PIT‑36L(17) kwota w poz. 111 Razem zapłacona zaliczka była nieprawidłowo sumowana. Działanie poprawiono.
  • Księgowość. Korekta podatku dochodowego.
  • Podczas próby naliczenia korekty na podatek dochodowy na zaliczkach na PIT, do której pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono.

  Więcej informacji na stronie:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-25/

   

  Jeżeli chcesz samodzielnie zaktualizować COMARCH ERP OPTIMA, opis krok po kroku znajdziesz tutaj:

  https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/

   

  Rate this post