Analizy przedwdrożeniowe , zbieranie wymagańAnalizy przedwdrożeniowe , zbieranie wymagań

Przed zmianą lub zakupem nowego systemu ERP bardzo przydatne, a wręcz czasami niezbędne jest sporządzenie specyfikacji wymagań jak również udokumentowanie założeń, które mają być zrealizowane wraz z wdrożeniem systemu ERP w firmie.

Osoby decyzyjne w firmie decydują się na zmianę lub zakup systemu aby osiągnąć zamierzone cele. Cele te powinny być jasno określone , również określone powinny być kryteria odbioru wdrożenia w nawiązaniu do określonych celów.
Analiza przedwdrożeniowa jest podstawą do rozpoczęcia prac wdrożeniowych i konfiguracyjnych.

Dokument analizy powinien zawierać np. oczekiwane schematy numeracji dokumentów, wykaz rejestrów kasowych/bankowych , rejestry VAT, dzienniki księgowań.

Rate this post