Podpisywanie pliku JPK_VAT COMARCH OPTIMA

Podpisywanie pliku JPK_VAT COMARCH OPTIMA