złożenie podpisu na sprawozdaniu

złożenie podpisu na sprawozdaniu