Aktualizacja optima zalogowani użytkownicy

Aktualizacja optima zalogowani użytkownicy
Tu znajdziesz instrukcję aktualizacji OPTIMA: https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/