Aktualizacja optima wersja SQL

Aktualizacja optima wersja SQL