Zmiana formy płatności na zatwierdzonym dokumencie OPTIMA

Zmiana formy płatności na zatwierdzonym dokumencie OPTIMA