Zmiana terminu płatności i formy płatności w COMARCH OPTIMA na zatwierdzonym dokumencie

Zmiana terminu płatności i formy płatności w COMARCH OPTIMA na zatwierdzonym dokumencie