Zmiana terminu płatności na zatwierdzonym dokumencie COMARCH OPTIMA preliminarz

Zmiana terminu płatności na zatwierdzonym dokumencie COMARCH OPTIMA preliminarz