Podpisywanie pliku JPK profilrm zaufanym

Podpisywanie pliku JPK profilem zaufanym