Wdrożenie systemu COMARCH ERP OPTIMA w CONSUS

Firma CONSUS zajmuje się dystrybucją płytek ceramicznych i sprzedażą wyposażenia łazienek. Przedsiębiorstwo pracowało na zawodnym systemie działającym w środowisku DOS. Częste awarie, uszkodzenia danych jak również brak możliwości analiz i problemy wydajnościowe były dostatecznym powodem aby zdecydować się na zmianę systemu do prowadzenia sprzedaży.

Firma była firmą wielooddziałową , celem również była praca na jednym systemie nie wymagającym synchronizacji.

Naszym zadaniem było wykonanie analizy przed-wdrożeniowej , sporządzenie pełnej dokumentacji szkoleniowej i ostatecznie kompleksowe wdrożenie systemu ERP OPTIMA wraz z infrastrukturą serwerową.
Wdrożenie podzielono na kilka etapów, w taki sposób aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia jak również maksymalnie skrócić okres przejściowy.
Jednym z pierwszych zadań była analiza struktur danych w istniejącym systemie w celu przygotowania ich do importu w COMARCH ERP OPTIMA.
Dane były przechowywane w formacie .dbf , import danych do systemu COMARCH postanowiliśmy wykonać za pomocą narzędzia Data Transformation Services firmy microsoft

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Transformation_Services

Poniżej przykładowy wygląd transformacji DTS:

Efektem naszych prac nad importem danych było odpowiednie zaprogramowanie transformacji , aby import pomiędzy systemami ograniczył się do jednego naciśnięcia przycisku WYKONAJ i trwał poniżej minuty.
Importowane były kartoteki towarowe, kontrahentów , nieopłacone faktury (preliminarz płatności) , stany magazynowe.
Próbne importy danych posłużyły do wcześniejszego uruchomienia baz testowych, na których były prowadzone szkolenia przed ostatecznym przejściem na nowy system.

Pracę wielooddziałową zapewniliśmy stosując usługi terminalowe WINDOWS SERVER działające w sieci VPN.

Szkolenia pracowników rozpoczęliśmy kilka tygodni przed planowanym uruchomieniem nowego systemu, każdy z nich otrzymał sporządzone przez nas indywidualne instrukcje na podstawie których były prowadzone ćwiczenia.

Wdrożenie COMARCH ERP OPTIMA odbyło się bez opóźnień i zakończyło się pełnym sukcesem zakończonym referencjami.

 

Rate this post