Używanie komputera w pracy do celów prywatnych.

Używanie komputera w pracy do celów prywatnych. Jest wyrok