Używanie komputera w pracy do celów prywatnych.Zapadł właśnie wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że naruszono prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zwolnionego pracownika za używanie firmowego komputera i sieci do celów prywatnych.

Rumuński pracownik został zwolniony przez swojego pracodawcę,  za to, że w godzinach pracy wykorzystywał z naruszeniem wewnętrznego regulaminu komputer do celów prywatnych.
Pracodawca monitorował przez jakiś czas ściśle osobiste wiadomości wysyłane przez pracownika za pomocą Yahoo Messengera i przedstawił ich wydruk jako podstawę zwolnienia.

Skarżący zarzucał, że zerwanie z nim umowy było oparte o naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego, a krajowe sądy nie zapewniły mu tego prawa.

Trybunał uznał, że Skarżący ma rację.

Więcej informacji:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/wybrane_orzeczenia..

Rate this post