Split Payment – Podzielona płatność w VAT.

Rząd ma w planach wprowadzić mechanizm podzielonej płatności „split payment” już od 2018 roku.

Split Payment w COMARCH OPTIMA – zobacz zmiany w wersji 2018.6.1…->

Projekt ustawy zakłada, że każdy podatnik będzie posiadać odrębne subkonto w banku, na które będzie odprowadzony zapłacony podatek VAT.
Dzięki takiemu podejściu podatnik będzie mógł swobodnie dysponować jedynie kwotą netto, vat natomiast zostanie „zamrożony”.
Mechanizm ten ma funkcjonować już od 1 stycznia 2018 , jednak nie będzie on obowiązkowy. Ministerstwo FInansów jednak namawia do skorzystania z tego mechanizmu.

Jakie korzyści osiągnie podatnik stosując metodę split payment?

Podatnicy stosujący mechanizm split payment mogę liczyć na większą ochronę w zakresie posądzenia ich o udział w przestępczym procederze. MF w zamian za stosowanie mechanizmu oferuje brak odpowiedzialności solidarnej , jak również niestosowania sankcji wynikających z art. 112b i 112c z ustawy o VAT i art 56b (podwyższone odsetki) ordynacji podatkowej.

W jaki sposób będzie rozdzielana płatność?

Odbiorca płacąc za fakturę będzie używać specjalnie do tego przygotowanym formatem przelewu, zawierającym dodatkowe informacje – kwota netto , vat i numer identyfikujący dostawcę na potrzeby podatku VAT. Bank dostawcy otrzymujący płatność w tym formacie automatycznie zaksięguje kwoty na odpowiednie subkonta.

Jak podatnik może przygotować się do zmian?

Konieczne jet posiadanie odrębnego subkonta w banku, które wg projektu ma byc prowadzone bezpłatnie. Podstawą również będzie posiadanie systemu księgowego wspierającego mechanizm podzielonej płatności. Warto więc się przygotować do zmian i zadbać o oprogramowanie ERP spełniające te wymagania. Oprogramowaniem takim z pewnością jest COMARCH ERP OPTIMA (Demo do pobrania). COMARCH zapewnia , że jego systemy będą dostosowane do mechanizmu split payment.

Rate this post