Program Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe Oprogramowanie

 

Pracownicze Plany Kapitałowe oszczędzanie emerytura

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program wspomagający gromadzenie środków na cele emerytalne – ustawa z dnia 4 października 2018 (Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych)

Teoretycznie nie jest on obowiązkowy dla pracowników, jednak każdy z nich zostanie do niego automatycznie zapisany. Jako pracownik, możemy się z programu wypisać, ale należy pamiętać że po 4 latach zostaniemy znów automatycznie zapisani, jeżeli nie złożymy stosownej deklaracji.

Programowi PPK podlegają pracownicy pracujący na umowach, z których odprowadzane są składki ZUS.

Pracownicze plany kapitałowe będą dotyczyć wszystkich firm!!

Firmy muszą więc posiadać odpowiednie oprogramowanie obsługujące PPK, dzięki któremu będą naliczane dodatkowe składki i sporządzane odpowiednie deklaracje wraz z plikami wymiany danych (podobnie jak składki i deklaracje ZUS).

Przewidziane też zostały kary za brak prowadzenia dokumentacji i wpłat na PPK nawet w wysokości 1 000 000zł (rozdział 16 ustawy o PPK ). Nakłanianie pracowników do rezygnacji z członkostwa w PPK również podlega karze grzywny (art.108 ustawy o PPK)!!!

Wypełnij formularz i otrzymaj w 1 sek bezpłatnie książeczkę „PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE”  Terminy wdrożenia Programu Pracownicze plany kapitałowe:

   

  • lipiec 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
  • styczeń 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;
  • lipiec 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

  Terminy wdrożenia Programu Pracownicze plany kapitałowe

  Od 1 stycznia 2021 wszystkie firmy są obowiązane do wdrożenia programu.

  Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe będą pochodzić z trzech źródeł:

  1. Pracownik – obowiązkowa wpłata w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto + dobrowolna wpłata do 2% wynagrodzenia brutto
  2. Pracodawca – obowiązkowa wpłata w wysokości 1.5% wynagrodzenia brutto + dobrowolna wpłata do 2,5% wynagrodzenia brutto
  3. Środki publiczne – wpłata 240zł rocznie + 240zł jednorazowa wpłata powitalna

  Program Pracownicze Plany Kapitałowe Oprogramowanie

   

  Gromadzone w ten sposób środki mają być przekazywane wybranemu operatorowi (instytucji finansowej). Lista tych instytucji będzie opublikowana na https://www.mojeppk.pl/. 

  Wybór instytucji finansowej do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie dokonywany przez pracodawcę!!

  Pracownik nie ma więc na to bezpośredniego wpływu na to , gdzie będą przesyłane jego środki. Oczywiście ustawodawca zaznacza, że pracodawca wybiera instytucję w porozumieniu z pracownikami…

  Instytucja zarządzająca zgromadzonymi środkami będzie je inwestować np na giełdzie, czy też w obligacje. Strategia inwestowania będzie zależna od wieku pracownika. Założeniem jest by ryzyko inwestycji malało wraz z wiekiem. Gdy zbliżamy się już do emerytury, nasz portfel inwestycyjny będzie oparty głównie o obligacje (mały zwrot, małe ryzyko), natomiast portfel młodych członków pracowniczych planów kapitałowych będzie składać się głównie z akcji (duży zwrot, duże ryzyko).

  Obejrzyj webinar o tym jak przygotować firmę na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

  Oprogramowanie do Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Firma COMARCH, której jesteśmy Partnerem przygotowuje aplikację PPK, która będzie zintegrowana z programami kadrowo-płacowymi

  Wypełnij poniższy formularz, by otrzymać bezpłatnie książeczkę o Pracowniczych Panach Kapitałowych i DEMO programu COMARCH PPK   Program Pdo pracowniczych planów kapitałowych PPK COMARCH

   Program COMARCH PPK zapewni wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi, gromadzenie informacji o uczestnikach Programu PPK, gromadzenie stosownych deklaracji. Program dodatkowo będzie generować przelewy do banku, gromadzić informacje o wystąpieniach i przystąpieniach do programu.
   W ramach funkcjonalności programu, będzie również generowanie plików zgłoszeniowych (rejestrujących i wyrejestrowujących z PPK), plików aktualizujących dane członków.

   Docelowe funkcje  programu Comarch PPK

   • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
   • rejestr pracowników
   • prowadzenie ewidencji pracowników
   • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
   • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
   • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
   • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
   • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
   • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

   Wygląd interfejsu programu COMARCH do Pracowniczych Planów Kapitałowych

   Program COMARCH PPKProgram do pracowniczych planów kapitałowych obliczenie składek

   Wypełnij poniższy formularz, by otrzymać bezpłatnie książeczkę o Pracowniczych Panach Kapitałowych i DEMO programu COMARCH PPK     

    https://www.mojeppk.pl/

    Rate this post