Przypominamy , że już w przyszłym roku małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do wysyłania plików JPK.

Zobacz jak w programie COMARCH ERP OPTIMA generowany jest plik JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Jeżeli Twój program nie wspiera wysyłki JPK , to dostarczymy Ci program COMARCH ERP OPTIMA lub  pomożemy w wygenerowaniu pliku z Twojego systemu.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie gospodarczej mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
  równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
  lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca natomiast to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:

 1.  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2.  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
  równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
  lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Jak działa program Ministerstwa Finasów do generowania i wysyłania JPK?

W pierwszej kolejności wskazujemy plik poprawny plik CSV (musisz zadbać o jego poprawne wygenerowanie z Twojego systemu , zgłoś się do nas jeżeli masz z tym problem):

Następnym krokiem jest wskazanie wygenerowanego i podpisanego pliku XML do wysłania:

Link Ministerstwa Finansów do pobrania programu generującego Jednolity Plik Kontrolny:

Aplikacja i dokumentacja wraz z przykładowym plikiem CSV

Rate this post