Program COMARCH OPTIMA 2018.6 Split Payment – podzielona płatność

Ukazała się właśnie nowa wersja COMARCH ERP OPTIMA 2018.6.1  (POBIERZ NOWĄ WERSJĘ COMARCH OPTIMA) obsługująca Split Payment (podzieloną płatność).

Mechanizm podzielonej płatności - Program OPTIMA

Wypełnij formularz i otrzymaj w sekundę aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA na wskazany mail:Przypomnijmy , że od 1 lipca 2018 wchodzą w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Pobierz Ustawę (Dz.U. 2018 poz. 62 Split Payment).
Zakłada ona wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. Metoda ta polega na rozdzieleniu płatności na kwotę netto i VAT.
Więcej o założeniach i planach dotyczących Split Payment można przeczytać w wywiadzie z Dyrektorem Wojciechem Śliż (czytaj wywiad -> )

W związku z wprowadzeniem tej metody w COMARCH ERP OPTIMA zostały wprowadzone zmiany:

Karta kontrahenta

Karta kontrahenta modyfikacja na potrzeby Split Payment
Program COMARCH OPTIMA

Na formularzu kontrahenta dodano parametr Split payment:

Program COMARCH OPTIMA 2018.6 Split Payment - podzielona płatność

Zaznaczenie tego parametru powoduje zarejestrowanie w preliminarzu płatności z parametrem split payment:

Split Payment COMARCH OPTIMA Preliminarz

Parametr na kontrahentach dotyczący podzielonej płatności można zaznaczyć seryjnie:

Split Payment zmiana w COMARCH ERP OPTIMA

W preliminarzu płatności dodatkowo pojawiła się opcja seryjnej zmiany statusu split payment dla istniejących już zapisów:

Split payment COMARCH OPTIMA - preliminarz

Rejestr bankowy na potrzeby VAT Split Payment
Program COMARCH OPTIMA

Banki stworzą dla przedsiębiorców odrębne konta na potrzeby podzielonej płatności (split payment). Rachunki te będą miały odrębny numer i będą mogły być używane tylko na potrzeby podatku VAT.

W COMARCH ERP OPTIMA umożliwiono dodawanie nowych rachunków na potrzeby split payment -dodano parametr Rachunek VAT dla Split Payment:

Program COMARCH OPTIMA 2018.6 Split Payment - podzielona płatność

Zapis kasow/bankwy Split Payment

Na zapisie kasowym dodano parametry : Split payment i Kwota vat:

Split Payment Zapis Kasowy PROGRAM COMARCH ERP OPTIMA

Lista zapisów kasowych/bankowych

Na liście zapisów kasowych dodano nowe kolumny dotyczące split payment:

Split Payment Zapisy Kasowe Kolumny Program COMARCH OPTIMA

Eksport przelewów Split Payment Program COMARCH OPTIMA

Przesyłając do banku polecenia przelewów musimy przesłać dodatkowe informacje związane ze split payment:

  • Kwota VAT
  • Numer dokumentu
  • Numer NIP klienta

Na formularzu banku możemy wybrać format eksportu dla przelewów zwykłych i przelewów split payment:

 

Nowy format wymiany danych z bankiem – eksport przelewów
Split Payment Program COMARCH OPTIMA

Na podstawie przekazanych wytycznych z banków stworzono nowy format przelewu – Elicir-O BPH (split payment), dodano tam nowe tagi:

INV – wskazuje na numer dokumentu, którego dotyczy ta płatność,
TXT – pole tekstowe, pierwsza linjka opisu do banku
VAT – oznacza wartość VAT na płatności,
IDC – określa numer NIP kontrahenta,

Import przelewów Split Payment – podzielona płatność
Program COMARCH OPTIMA

Importowane przelewy tak naprawdę składają się z dwóch przelewów o przeciwnych kierunkach. Jeden z nich jest na kwotę brutto dokumentu, drugi (techniczny) jest na kwotę VAT (z kierunkiem rozchód). W obu powstaną automatycznie opisy /VAT/ (…) /IDC/ (…) /INV/,  Mniejszy z nich zostanie oznaczony jako VAT i odznaczone zostanie, że nie podlega rozliczeniu.