Oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego - wzór , tekst, przykład

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego – wzór , tekst, przykład