Okazjonalna praca zdalna w COMARCH OPTIMA

Okazjonalna praca zdalna w COMARCH OPTIMA

 

Okazjonalna praca zdalna będzie mogła być wykonywana od 7 kwietnia 2023r w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy.

Ewidencja okazjonalnej pracy zdalnej w COMARCH ERP OPTIMA jest dostępna od wersji 2023.3.1

https://www.systemyit.pl/aktualizacja-comarch-optima-2023-3-1/

Aktualną wersję COMARCH OPTIMA otrzymasz wypełniając poniższy formularz:  Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.
  Zawarta w Kodeksie Pracy definicja pracy zdalnej nie wyklucza możliwości wykonywania pracy zdalnej z dowolnego miejsca, ale również pod warunkiem uzgodnienia tego z pracodawcą.

  Ustawa przewiduje następujące rodzaje pracy zdalnej:

  • pracę zdalną całkowitą,
  • hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.
  • okazjonalnie

  Uzgodnienie pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą:

  W związku z tym praca zdalna będzie mogła być uzgodniona:

  • przy zawieraniu umowy o pracę albo
  • w trakcie zatrudnienia (w formie zmiany warunków umowy o pracę; nie będzie wymagana forma pisemna).

  Ustawa wprowadza obowiązek określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w :

  • regulaminie ustalonym przez pracodawcę
  • w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i zakładową organizacją związkową

  W momencie kiedy w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin pracy zdalnej ani porozumienie – wtedy okazjonalna praca zdalna może mieć zastosowanie na wniosek zainteresowanego pracownika.

  Poniżej wzór wniosku o pracę zdalną :

  wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej

  Pobierz formularz / wniosek o okazjonalną pracę zdalną

  Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez :

  • pracownicę w ciąży
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika, o którym mowa w art. 142§ 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy.

  Okazjonalna praca zdalna

  • Będzie udzielana na wniosek pracownika
  • Pracodawca może odmówić udzielenia pracy zdalnej , ale jedynie wtedy gdy jest nie możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  • W wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym

  Okazjonalna praca zdalna w COMARCH OPTIMA

  Więcej informacji o zmianach w OPTIMA w związku z Okazjonalną pracą zdalną:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-37/

  4.8/5 - (15 votes)