Nowości i zmiany Comarch ERP Optima 2022.3.1

Nowości i zmiany Comarch Optima 2022.3.1

Zobacz jak zaktualizować OPTIMA do najnowszej wersji: https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/

Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:  Nowości i zmiany Comarch Optima w wersji 2022.3.1

  PŁACE I KADRY – NOWOŚCI

  1. Aktualne wskaźniki

   Wartości obowiązujące od 01.01.2022

   – przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6221,04 zł

   Wartości obowiązujące od 01.03.2022

   – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5995,09 zł.

   – minimalna stawka uczniów I roku: 299,75 (5%)

   – minimalna stawka uczniów II roku: 359,71 (6%)

   – minimalna stawka uczniów III roku: 419,66 (7%)

   – młodociany – przyuczenie: 239,80 (4%)

   Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS

   – potrącenie alimentacyjne: 594,05 zł

   – potrącenie z innych tytułów: 980,19 zł

   – najniższa emerytura: 1338,44 zł

   Wartości obowiązujące od 01.04. 2022

   – wskaźnik waloryzacji: 108,9%

  2. Składka zdrowotna dla właścicieli – kilka form opodatkowania

  Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej opodatkowanej w różny sposób. Na formularzu danych kadrowych właściciela dodano nową zakładkę 6.

  Ubezpieczenie (zdrow.). Na tej zakładce należy odnotować informację o formach opodatkowania, którym dany właściciel podlega. W przypadku ustawienia opcji Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy i/lub Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwota dochodu/przychodu może być pobrana z deklaracji podatkowych z zaliczek miesięcznych na PIT-36/PIT-36L oraz PIT-28, gdy zostanie zaznaczony parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie (przychodzie) właściciela z deklaracji podatkowych’ lub podana przez Użytkownika po zaznaczeniu opcji ‘Podaj dane o dochodzie (przychodzie)’.

  3. ZUS DRA

  Dostosowano deklarację ZUS DRA do wzoru obowiązującego od stycznia 2022 r. Usunięto naliczanie ZUS RZA. W przypadku osób zgłoszonych jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego generowany będzie załącznik ZUS RCA.

  4. Deklaracje PIT

  Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT – 4R (12), IFT – 1/ IFT‑1R(16).

  5. Oddelegowanie

  Dodano z poziomu listy pracowników funkcję dodatkową: Odnotowanie okresów oddelegowania. Funkcja umożliwia odnotowanie informacji o okresie oddelegowania dla zaznaczonych pracowników

  6. Bilans otwarcia PIT

  W arkuszu Bilans PIT dodano nową kolumnę Zaliczka_podatku_do_rozlicz, w której należy podać kwotę zaliczki podatku, którą należy rozliczyć w kolejnych miesiącach. W naliczanych wypłatach w miesiącu, w którym zaliczka podatku ustalona według obowiązujących przepisów będzie niższa niż ta ustalona na 31.12.2021 zaliczka zostanie zwiększona o niepobraną zaliczkę wynikającą z bilansu otwarcia.

  7. Testy integralności

  Z poziomu zakładki [Narzędzia/Testy integralności/ zakładka 2. Testy] dodano nowy test: Wypłaty z naliczoną składką zdrowotną od netto wypłacone od 2022 roku. Umożliwia on wyszukanie wynagrodzeń, w których zapisała się składka zdrowotna od kwoty netto

  PŁACE I KADRY – ZMIANY

  1. Odsetki podatkowe
  2. Odsetki ustawowe od zaległości
  3. Składka zdrowotna dla właściciela
  4. Zwolnienie z PIT
  5. Parametry  – W związku z usunięciem deklaracji ZUS RZA zmieniono nazwę parametru dotyczącego generowania zerowych deklaracji RCA/RZA na 'Generuj zerowe RCA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat’.
  6. Składka zdrowotna właściciela
  7. Wydruk świadectwa pracy
  8. Wydruki związane z Polskim Ładem
  9. Wydruk Karta wynagrodzeń
  10. Wydruk Zestawienie lista płac / Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat

  PŁACE I KADRY – POPRAWIONO

  • Naliczanie wypłat – zaliczka podatku.
  • Naliczanie wypłat – składka zdrowotna
  • Podstawa składki zdrowotnej.
  • Korekta podatku.
  • Składka zdrowotna dla właściciela
  • Oddelegowanie
  • Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  • Opis analityczny.
  • Deklaracja ZUS DRA.
  • Eksport dokumentacji
  • Kalendarz (Nie)obecności.
  • Urlop dodatkowy (niepełnosp.)
  • Wydruk Staż pracy.
  • Wydruk deklaracja IFT- 1
  • Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3

   

  Więcej informacji o zmianach na stronie Comarch:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-30/

   

  HANDEL

  1. Nowości

  • Przekształcanie RO do ZD. Umożliwiono przekształcanie dokumentu Rezerwacji Odbiorcy będącego w buforze do Zamówienia do Dostawcy.
  • Kody JPK_V7. Umożliwiono import/eksport Faktur wraz z kodami JPK_V7 w formacie xml.
  • Wydruki. Dodano wydruk korekty zbiorczej/ rabat dla Faktur Zakupu.

   2. Zmiany

  • Deklaracja Intrastat. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące zmieniono domyślny termin realizacji deklaracji Intrastat do 15-ego dnia każdego miesiąca.
  • JPK_FA. Podczas wystawiania Faktury na kontrahenta wewnątrzunijnego – podatnikiem jest nabywca, gdy na dokumencie znajdują się towary podlegające odwrotnemu obciążeniu, w pliku JPK_FA, w kolumnie Odwrotnie obciążenie widnieje poprawna wartość.
  • Filtr schematów numeracji. Nieużywane schematy numeracji są ukrywane w filtrze, na liście Faktur sprzedaży.
  • Wydruki. Na wydruku Spisu z natury z podziałem na dostawy, jeżeli dostawa była przesunięta na magazyn, dla którego wykonywany jest wydruk, cena wyliczana jest na podstawie ilości i wartości zakupu dla poszczególnych dostaw.

  3. Poprawiono

  • Atrybuty. Przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracji Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, atrybuty kontrahenta z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje są poprawnie przenoszone na dokumenty.
  • Filtrowanie na liście dokumentów Przesunięcia Międzymagazynowego. Przy ustawieniu na liście dokumentów MM filtrów magazynów, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn lokalny, a magazynem docelowym jest magazyn odległy UE, po dodaniu nowego dokumentu w zakładce [Dokumenty] wypełniane są automatycznie informacje o kodzie transakcji i kodzie kraju.
  • Wydajność. Poprawiono wydajność programu podczas wykonywaniu funkcji dodatkowej Przecena grup towarowych z poziomu Cennika.
  • Sortowanie. Poprawiono sortowanie wartości na Liście zasobów w przypadku dodania kolumn użytkownika.

  Nowości i zmiany Comarch ERP Optima 2022.3.1

  Więcej informacji o zmianach na stronie Comarch:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-24/

  Księgowość

  Deklaracja CIT-8(31). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(31) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2), CIT/8S(5) na formularzu obowiązującym za rok 2021 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

  Więcej informacji:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-29/

  Nowości i zmiany Comarch ERP Optima 2022.3.1

  Rate this post