Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1

Zobacz jak zaktualizować OPTIMA do najnowszej wersji: https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/

Już jest dostępna najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA :

Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:  Zmiany w COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1 na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę:

  ModułNajnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1 Kasa bank i ogólne:

  Globalny słownik miejscowości , gmin i powiatów – dodano parametr do konfiguracji „Globalny słownik miejscowości”. 

  Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA słownik miejscowości 2022

  Po jego zaznaczeniu zostaną pobrane wszystkie miejscowości z Rejestru TERYT z Głównego Urzędu statystycznego :

  https://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/baza_teryt.aspx

  Automatyczne pobieranie rachunków bankowych i autonumeracja kodów kontrahentów podczas importu

  Podczas importu dokumentów z JPK, OCR  są nadawane automatycznie kody kontrahentów jak również mogą być pobierane automatycznie rachunki bankowe

  Więcej informacji:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/ogolne-i-kasa-bank-19/

  Wielolinijkowe opisy na listach

  Umożliwiono wyświetlanie na listach pełnego opisu, aby było to możliwe należy zaznaczyć parametr Wielolinijkowe opisy na listach w menu widok:

  Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1 wielolinijkowy opis

  Pomoc zdalna – Zaktualizowano wersję TeamViewer do najnowszej -> 15

  Nie będzie już trudności w nawiązywaniu połączeń w celu udzielenia pomocy w COMARCH ERP OPTIMA

  Struktura wiekowa nierozliczonych dokumentów – struktura wiekowa należności i zobowiązań w COMARCH ERP OPTIMA

  Udostępniono wydruk Struktura wiekowa z poziomu listy nierozliczonych dokumentów

  Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1 Struktura wiekowa należności i zobowiązań

  Po wyborze wydruku mamy dodatkowo do ustawienia parametry:

  Najnowsza wersja COMARCH OPTIMA 2022 strukura należności i zobowiązań

  Moduł Handel:

  Import faktur zakupu mechanizmem OCR

  W wersji 2022.0.1 wprowadzono mechanizm, dzięki któremu za pomocą OCR Użytkownik będzie mógł wczytać również otrzymane od dostawców Faktury Sprzedaży jako Faktury Zakupu w menu Handel.

  System weryfikuje, czy na fakturze jest zgodny NIP z naszym NIPEM wpisanym w pieczątce firmy , jeżeli tak nie jest otrzymamy stosowną informację. OPTIMA dodatkowo weryfikuje czy nie nastąpiła duplikacja dokumentów.

  więcej info:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-21/

  Korekta zbiorcza do faktur zakupu – „bonusy”

  Od dawna wyczekiwana funkcjonalność umożliwiająca naniesienie informacji o przyznanych bonusach od dostawców – czyli korekty wartościowe do wielu faktur z danego okresu

   

  Księgowość COMARCH ERP OPTIMA

  Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO.

  Wprowadzono formularz Deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje.

  Automatyczne przenoszenie dokumentów zakupowych do rejestru VAT

  Dokumenty mogą być przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu. W tym celu należy zaznaczyć parametr w konfiguracji: Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT:

  Operacja automatyczne Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1

  Automatyczne księgowanie do księgo podatkowej lub ewidencji Ryczałtowej

  Umożliwiono również automatyczne księgowanie  dokumentów, w tym celu również należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w konfiguracji.

  W przypadku Księgi Podatkowej istnieje możliwość automatycznego księgowania następujących dokumentów:

  • Amortyzacje,
  • Delegacje,
  • Ewidencja dodatkowa kosztów,
  • Ewidencja dodatkowa przychodów,
  • Faktury zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
  • Likwidacje,
  • Lista płac,
  • Rejestr sprzedaży VAT,
  • Rejestr zakupu VAT,
  • Różnice kursowe,
  • Różnice kursowe MW,
  • Spis z natury,
  • Zapisy kasowe/bankowe.

   

  W przypadku Ewidencji Ryczałtowej istnieje możliwość automatycznego księgowania następujących dokumentów:

  • Ewidencja dodatkowa przychodów,
  • Rejestr sprzedaży VAT,
  • Różnice kursowe,
  • Różnice kursowe MW.

  Jednoczesna konwersja baz danych – wielowątkowość w module Biuro rachunkowe

  Umożliwiono wielowątkowe konwertowanie baz , dzięki temu możemy skrócić proces konwersji. Procesy te są dzielone na poszczególne rdzenie procesora.

  Więcej informacji:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-26/

  Płace i kadry zmiany OPTIMA 2022.0.1

  Dodatkowy urlop dla pracowników z niepełnosprawnością.

  Umożliwiono naliczanie dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni dla pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności jako oddzielnego limitu.

  Stanowisko pracownika.

  Umożliwiono określenie czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych na danym stanowisku pracy oraz automatyczne wykazanie na wydruku skierowania na badania lekarskie. W programie z poziomu [Płace i Kadry/Słowniki] dodano nowy słownik – Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe.

   

  Więcej informacji:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-27/

  Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2022.0.1

  Rate this post