Programy e-sprawozdań finansowych KRS

Zgodnie z nowymi przepisami , od października 2018 wysyłka sprawozdań finansowych do KRS ,możliwa jest jedynie za pomocą podpisanych plików XML o strukturze zgodnej z wzorcem umieszczonym na stronach MF.

Znajdziesz tu programy do generowania plików sprawozdań finansowych.

 • Program e-sprawozdania finansowe

  Otrzymaj program w sekundę bez rejestracji, bez opłat wypełniając formularz:  Najchętniej wybierany program do generowania e-sprawozdań Najważniejsze funkcje programu:
  • zawiera wzory sprawozdań finansowych  odpowiednie dla fundacji, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących księgi handlowe,
  • umożliwia import sprawozdań wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję,
  • umożliwia również ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych "od zera",
  • pozwala na tworzenie wielu zestawów i kopii sprawozdań finansowych,
  • pozwala na hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania,
  • umożliwia kopiowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy,
  • zawiera eksport danych tabelarycznych do Excela,
  • umożliwia wydruk sprawozdań i eksport raportów jako plików PDF, RTF, XLS,
  • obsługuje załączniki do sprawozdań finansowych (informacja dodatkowa) w postaci pliku, np. w formacie pdf,
  • pozwala na zapis sprawozdań wraz z załącznikami do pliku XML – zgodnego ze strukturą,
  • pozwala na sprawdzenie poprawności struktury utworzonego pliku,
  • zawiera wbudowany mechanizm aktualizacji programu, zawiera wbudowany mechanizm archiwizacji bazy danych programu
 • Program e-sprawozdania finansowe

  Licencja na 10 podmiotów

  Otrzymaj program w sekundę bez rejestracji, bez opłat wypełniając formularz:  Najchętniej wybierany program do generowania e-sprawozdań Najważniejsze funkcje programu:
  • zawiera wzory sprawozdań finansowych  odpowiednie dla fundacji, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących księgi handlowe,
  • umożliwia import sprawozdań wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję,
  • umożliwia również ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych "od zera",
  • pozwala na tworzenie wielu zestawów i kopii sprawozdań finansowych,
  • pozwala na hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania,
  • umożliwia kopiowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy,
  • zawiera eksport danych tabelarycznych do Excela,
  • umożliwia wydruk sprawozdań i eksport raportów jako plików PDF, RTF, XLS,
  • obsługuje załączniki do sprawozdań finansowych (informacja dodatkowa) w postaci pliku, np. w formacie pdf,
  • pozwala na zapis sprawozdań wraz z załącznikami do pliku XML – zgodnego ze strukturą,
  • pozwala na sprawdzenie poprawności struktury utworzonego pliku,
  • zawiera wbudowany mechanizm aktualizacji programu, zawiera wbudowany mechanizm archiwizacji bazy danych programu
 • Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS. Zgodnie z nowymi przepisami Tewoje e sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dzięki programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML. Tworzenie i wysyłka sprawozdania w wersji elektronicznej

  Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

  • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
  • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.
  • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.
 • Program e-sprawozdania finansowe

  Licencja na 10 podmiotów

  Otrzymaj program w sekundę bez rejestracji, bez opłat wypełniając formularz:  Najchętniej wybierany program do generowania e-sprawozdań Najważniejsze funkcje programu:
  • zawiera wzory sprawozdań finansowych  odpowiednie dla fundacji, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących księgi handlowe,
  • umożliwia import sprawozdań wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję,
  • umożliwia również ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych "od zera",
  • pozwala na tworzenie wielu zestawów i kopii sprawozdań finansowych,
  • pozwala na hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania,
  • umożliwia kopiowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy,
  • zawiera eksport danych tabelarycznych do Excela,
  • umożliwia wydruk sprawozdań i eksport raportów jako plików PDF, RTF, XLS,
  • obsługuje załączniki do sprawozdań finansowych (informacja dodatkowa) w postaci pliku, np. w formacie pdf,
  • pozwala na zapis sprawozdań wraz z załącznikami do pliku XML – zgodnego ze strukturą,
  • pozwala na sprawdzenie poprawności struktury utworzonego pliku,
  • zawiera wbudowany mechanizm aktualizacji programu, zawiera wbudowany mechanizm archiwizacji bazy danych programu