Plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

Konsultacje odnośnie pliku JPK_VAT - kolejna rewolucja podatkowa?Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje w sprawie schemy plików JPK_VAT.  O fakcie tym zawiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać propozycje zmian w strukturze JPK_VAT do dnia 7 sierpnia.


MF zamierza poszerzyć zakres informacji zawartych w plikach JPK międzyinnymi o formę i termin płatności.
Rozważa również możliwość zastąpienia deklaracji VAT7 przez plik JPK_VAT.

W obecnej chwili przedsiębiorcy muszą udostępniać pliki JPK jak również wysyłać deklarację VAT7.  W planach  Ministerstwa Finansów jest zastąpienie obowiązku wysyłki deklaracji wysyłką rozszerzonych informacji w pliku JPK_VAT.
Dodatkowymi informacjami , które będą musiały być zawarte w nowej strukturze pliku JPK_VAT to informacje typowe dla deklaracji VAT , m.in. wartość podatku naliczonego z przeniesienia, czy metoda rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego.

Swoje uwagi z uzasadnieniem można wysyłać na adres konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl

Należy pamiętać, że aby była możliwa wysyłka plików JPK bezpośrednio z systemu informatycznego, powinien on być zgodny z aktualnymi przepisami.Oprogramowanie powinno posiadać aktualną strukturę pliku JPK. Do wysyłki plików i deklaracji do MF idealnie nadaje się oprogramowanie ERP COMARCH OPTIMA

Więcej informacji o konsultacjach na stronie Ministerstwa Finansów -> Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT

Rate this post