Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK

Jednoosobowa działalność gospodarcza a jpkOsoby prowadzące swoją działalność gospodarczą nie musiały posiadać programu do wystawiania faktur, równie dobrze faktury można było wystawić w excelu, wordzie a nawet wypisując ręcznie.

W większości przypadków faktury takie były zanoszone do biur rachunkowych, które na ich podstawie obliczały podatki i w naszym imieniu wysyłały plik JPK_VAT , który obowiązuje od stycznia 2018.

Sytuacja ta jednak się zmieniła z lipcem 2018r.

Jednoosobowa działalność , mikroprzedsiębiorca od lipca powinien być przygotowany na wysyłanie plików JPK zawierających szczegółowe informacje o transakcjach.

Co to znaczy przygotowany?

To oznacza, że powinien on gromadzić dane na temat faktur w systemie, który umożliwia wygenerowanie między innymi pliku JPK_FA.

Czy muszę kupić program do JPK ?

Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w artykule: JPK na żądanie – czy muszę kupić program?
W skrócie mogę Ci odpowiedzieć , że jest darmowe rozwiązanie Ministerstwa Finansów , które niestety nie jest rozwijane i ma potężne braki w funkcjonalności.
Alternatywą może okazać się niedrogi program COMARCH OPTIMA, który możesz pobrać i bezpłatnie używać przez 60 dni.

Czy mogę nadal wystawiać faktury ręcznie?

Załóżmy, że świadczysz usługi w terenie i wystawiałeś do tej pory faktury wypisywane ręcznie, czy musisz je teraz wystawiać bezpośrednio w komputerze?
Jeżeli nadal chcesz wystawiać faktury ręcznie, to faktycznie możesz to robić. Dane z tych faktur jednak muszą znaleźć się ostatecznie w jakimś systemie , zdolnym do generowania pliku jpk.

Rozwiązaniem więc jest przepisanie tych faktur np. do systemu COMARCH ERP OPTIMA po zakończonym dniu, czy też miesiącu.

Gromadząc w ten sposób dokumenty nie tylko będzie możliwość wysłania pliku JPK , ale również będzie możliwość wysłania dokumentów do księgowości drogą elektroniczną (zapewne możesz liczyć za to na rabat w biurze).

Komu i kiedy mam wysyłać JPK na żądanie ?

Plik JPK wysyłasz na żądanie Urzędu Skarbowego. Nie ma wiec obowiązku comiesięcznej wysyłki. Musisz jednak być przygotowany na takie żądanie , czyli posiadać zgromadzone dane o fakturach, kontrahentach i pozycjach na fakturach.

Jakie korzyści daje nam gromadzenie / wystawianie faktur w systemie?

Oprócz wspomnianego wcześniej obowiązku generowania plików JPK system informatyczny znacznie ułatwi Ci proces wystawiania a nawet wysyłania drogą elektroniczną faktur.
Przykładowy program COMARCH ERP OPTIMA daje potężne możliwości integracji go z programem pocztowym lub nawet bezpośrednią wysyłkę dokumentów z programu na adres email kontrahenta.
Zgromadzone w systemie dane możesz wykorzystać do analiz obrotu, zysku z podziałem na kontrahentów i usługi.

Masz dodatkowe pytania? Pisz do nas , z chęcią Ci pomożemy!!

 

 

 

Rate this post