Instalacja i Konfiguracja systemów ERP

Instalacja i Konfiguracja systemów ERP

Instalacja i konfiguracja systemów ERP na podstawie zebranych wymagańInstalacja i konfiguracja systemów ERP na podstawie zebranych wymagań

Posiadanie dokumentu analizy przedwdrożeniowej jest niebywałą pomocą przy konfiguracji systemu to pracy transakcyjnej.

W ramach konfiguracji tworzone się miedzy innymi rejestry VAT, rejestry kasowo-bankowe , dzienniki księgowań, schematy księgowań, wydruki i filtry. Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie są wykonywane na podstawie dogłębnej analizy sytuacji w Państwa firmie. W ten sposób możliwe jest skonfigurowanie systemu tak, aby spełniał on wymagania indywidualnego klienta i pozwalał na optymalne korzystanie z wybranego oprogramowania.

About the Author:

Witam. Od lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Z chęcią Ci pomogę w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych w firmie.