Tworzenie i wysyłka sprawozdania w wersji elektronicznej

Tworzenie i wysyłka sprawozdania w wersji elektronicznej – Kreator sprawozdania