Przypisanie kodu GTU to towaru optima

Przypisanie kodu GTU to towaru optima