COMARCH ERP OPTIMA 2021.3.1 NAJNOWSZA WERSJA

comarch 2021.3.1 najnowsza wersja

Została udostępniona  najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2021.3.1.

Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:  W module  KSIĘGOWOŚĆ umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje:

  • PIT-37(27) z załącznikami: PIT/O(25), PIT/D(29), PIT-2K(8),
  • CIT-8(29) z załącznikami: CIT-8/O(16), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(7), CIT/IP(2), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(1).
  • PIT-28(23) z załącznikami: PIT-28/B(17), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/WZR(1),
  • PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), P IT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1),
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).

  Więcej informacji na:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-23/

   

  Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:

   

  Istotną zmianą w wersji 2021.3.1 jest możliwość importowania/eksportowania dodatkowych danych dotyczących umów cywilnoprawnych takich jak: stawka godzinowa, informacja o sposobie ewidencji czasu przepracowanego zleceniobiorcy oraz przyrównywaniu wynagrodzenia do stawki minimalnej.

  Więcej informacji znajdziesz na:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-24/

   

  W module Handel Plus

  Poprawiono

  1. Deklaracja cukrowa. Zmieniono nazwę deklaracji CUK na CUK-1.
  2. Eksport deklaracji CUK-1 do pliku XML. Poprawiono eksport deklaracji do pliku XML dla osób fizycznych.
  3. Korekta deklaracji CUK-1. Zmieniono wyświetlanie kwoty po korekcie, na liście deklaracji. W kolumnie Kwotajest widoczna ostateczna wartość podatku do zapłaty.

  Więcej informacji : https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021/index.php/dokumentacja/instalacja-i-reinstalacja-systemu-18/

  Zobacz jak zaktualizować COMARCH OPTIMA do najnowszej wersji:  https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/

   

  COMARCH ERP OPTIMA 2021.3.1 NAJNOWSZA WERSJA

   

  Rate this post