Co łączy Białostocki Teatr Dramatyczny z Operą i Filharmonią Podlaską?

Oprogramowanie ERP Teatr Dramatyczny Opera i Filharmonia PodlaskaOpera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki jest największą instytucją artystyczną w północno-wschodniej Polsce.
Za początek działalności można uznać rok 1954, w którym została powołana Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Biorąc pod uwagę, że Muzycy Orkiestry orkiestry nie mieli własnej siedziby , próby i koncerty odbywały się m. in. w Teatrze Dramatycznym i. A. Węgierki

Historia Teatru Dramatycznego sięga natomiast roku 1938 (wówczas Teatr Miejski im. Józefa Piłsudskiego) w którym to miało miejsce pierwsze przedstawienie.

Oprócz powiązań artystycznych istnieje również powiązanie technologiczne.

Od kilku lat obie placówki  pracują na nowoczesnym oprogramowaniu COMARCH ERP OPTIMA , którego użytkowanie wspiera nasza firma – SystemyIT.pl

Zarówno Teatr jak i  Opera korzystają z naszego wsparcia w zakresie codziennej pracy na oprogramowaniu COMARCH ERP OPTIMA – tworzeniu analiz , schematów księgowych,  szkoleń czy też dodatkowych funkcjonalności w systemie.

Oprogramowanie do Teatru Opery i Filharmonii

 

COMARCH ERP OPTIMA jak i wsparcie SystemyIT.pl obejmuje obecnie główne procesy w obszarach księgowości, analiz , kadr , płac i handlu.

Jest nam też niezmiernie miło , że instytucje te już od kilku lat wybierają nasze usługi i oprogramowanie COMARCH ERP OPTIMA. Potwierdzeniem jakości oprogramowania jak i usług są poniższe referencje.

Oprogramowanie do Teatru Opery i filharmonii kadry płace

 

Referencje od
Opery i Filharmonii Podlaskiej
Teatru Dramatycznego Referencje oprogramowania Teatr Opera i Filharmonia

Aby skrócić czas reakcji do minimum, nasze usługi realizowane są przeważnie zdalnie. Każdy z pracowników , może więc liczyć na bezpośrednią pomoc lub szkolenie ze strony naszych specjalistów w dogodnym dla niego momencie.

Tak jak wspomniano na wstępie, używane oprogramowanie to COMARCH ERP OPTIMA, które zostało wybrane ze względu na zgodność z przepisami i natychmiastową reakcję na ich zmiany.

Obowiązujące przepisy np zobowiązują do kontroli numerów rachunków bankowych , statusu podatników VAT.  Funkcjonalności te oczywiście są dostępne w stosowanym oprogramowaniu. Program OPTIMA dodatkowo daje pracownikom możliwość pobierania i aktualizacji danych o kontrahentach bezpośrednio z GUS, co praktycznie wyklucza możliwość pomyłki przy wprowadzaniu i wystawianiu dokumentów.

Dodatkowo dzięki oprogramowaniu można było zautomatyzować proces księgowania, naliczania płac, komunikacji z bankiem. Automatyzacja taka w znacznym stopniu ograniczyła czas niezbędny do prowadzenia ewidencji w systemie.

Silnik zestawień księgowych w COMARCH ERP OPTIMA daje natychmiastowy dostęp do zestawień  obrotów sald na kontach księgowych w dowolnym przedziale czasowym, ograniczając tym samym pracochłonność do minimum.

Rozbudowany system analityczny dodatkowo daje możliwość wspomagania w podejmowaniu kluczowych decyzji , dzięki którym można ograniczyć koszty i zwiększyć przychody.

Stosowane oprogramowanie możesz pobrać bezpłatnie ze strony: https://www.systemyit.pl/comarch-optima/

Masz pytania na temat oprogramowania, wdrożenia lub obsługi? Napisz!!

Aktualizacja COMARCH OPTIMA pliki JPK    Asysta COMARCH Partner Certyfikaty

    Rate this post