Analiza danych, IT i robotyka – przyszłość rynku pracy

Według raportu „Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy” serwisu Gumtree.pl większość zawodów obecnych na rynku ma zniknąć – zastąpić je mają roboty.

„Eksperci śledzący zmiany na rynku pracy zgadzają się co do tego, że w najbliższych latach kluczowe znaczenie będą miały tzw. „nowe  technologie” — takie, których lawinowy rozwój umożliwiło pojawienie się Internetu. Wdrażanie technologii tego typu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym przekształca samą istotę pracy, która ulega komputeryzacji, cyfryzacji i automatyzacji” – serwis Gumtree.pl

Zdaniem autorów raportu pojedyńczy etat przestanie być podstawową formą zatrudnienia. Osoby, które wzięły udział w badaniu aż 54% z nich uważa, że w przyszłości będą musiały wykonywać kilka zawodów aby żyć na takim samym poziomie.  Jednym z powodów jest fakt, iż cyfrowa gospodarka będzie potrzebowała pracowników wyposażonych w cyfrowe kompetencje a nie każdy będzie je posiadał.

Jest to sygnał dla młodych przedsiębiorczych ludzi do kształcenia się w takich zawodach jak: Data Scientist,  DevOp Engineer ,  Data Engineer oraz tzw. e-liderów czyli osób, które będą potrafiły łączyć kompetencje cyfrowe, biznesowe i zarządcze. Do 2020 r. gospodarka UE będzie potrzebowała nawet miliona takich pracowników(1)

DATA SCIENTIST – jest osobą, która musi wykazać wszechstronne umiejętności poruszania się w zbiorach danych, związane z technologiami, które obecnie bardzo dynamicznie ewoluują. Data scientis posiada kompetencje analityka lub administratora baz danych.

DEVOP ENGINEER –  łączy w swojej pracy umiejętności organizacyjne, skutecznego zarządzania zespołem oraz programistyczne/deweloperskie. Rozumie jednocześnie środowisko biznesowe oraz deweloperskie.

DATA ENGINEER – jest osobą dobrą znajomość podstawowych algorytmów Machine Learningowych. W skrócie osoba która potrafi zbierać i przygotowywać do obróbki dane, ktore to pozwolą dla Data Scientist odpowiadać na złożone pytania. 

Analiza Oxford University (2016) przedstawia, iż przedstawione  poniższej zawody posiadają wysokie ryzyko automatyzacji i cyfryzacji zawodu:

  • praca biurowa i urzędnicza
  • sprzedaż i handel
  • przemysł i przetwórstwo a w szególności przemysł elektroniczny, samochodowy, wydobywczy.

Automatyzacji i cyfryzacji ulegnie też spora grupa zawodów, które były związane z przetwarzaniem i obróbką danych, przede wszystkim finansowych.

Analizując raport „Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy” serwisu Gumtree.pl jedno jest pewne, że powinniśmy kształcić swoją wiedzę w  kierunkach IT, Robotyki , Analizy danych. Powinniśmy inwestować w talent matematyczny, bo wg raportu matematycy, informatycy, statystycy przez długi okres czasu będą cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Zaznaczyć należy iż polscy informatycy już teraz należą do najlepszych na świecie!

 

źródło:

  1. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
  2. http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Data_scientist
Rate this post