Aktualizacja COMARCH OPTIMA 2024.0.1

Najnowsza wersja COMARCH ERP OPTIMA 2024

Pobierz aktualną wersję COMARCH OPTIMA 2024.0.1!

 

Pobierz aktualną OPTIMĘ i otrzymuj kolejne, najnowsze wersje COMARCH OPTIMA na wskazany mail w poniższym formularzu:   

  1. Zmiany we wskaźnikach w module  KADRY I PŁACE :

  Wartości wynagrodzeń obowiązujące od 1.09.2023:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7005,76 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 560,46 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 630,52 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 700,58 zł
  • młodociany – przyuczenie: 490,40 zł

  Wskaźnik waloryzacji od 1.10.2023:

  • wskaźnik waloryzacji: 104,0%.

  Wartości obowiązujące od 1.01.2024:

  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4242,0zł,
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 27,70 zł
  • Limit zwolnień ZFŚS: 1000 zł

  Minimalna stawka godzinowa i najniższe wynagrodzenie  od 1.07.2024:

  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4300,00 zł
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 28,10 zł.

  Podstawa prawna:
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r.
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 846).
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023, poz. 1893).

  2. Zmiany dotyczące PPK

  • Dopuszczono możliwość automatycznego naliczania przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika
  • Umożliwiano edycję standardowych typów wypłat dotyczących przychodu z tytułu PPK: ‘Przychód z tytułu PPK/E’, ‘Przychód z tytułu PPK/U’, ‘Przychód z tytułu PPK/IFT-1’, ‘Przychód z tytułu PPK/PIT-8A’, ‘Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż’., ‘Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza’, ‘Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło’.

  Więcej informacji o zmianach wprowadzonych w Comarch Optima 2024.0.1 w module Płace i Kadry

   

  NOWOŚCI W MODULE HANDEL Z MAGAZYNEM

  1. Od 1 września 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT w rezultacie podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia Faktury Zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał środki. Na tej podstawie udostępniono dodatkową ścieżkę rozliczania zaliczek. Zaliczki, które zostały wprowadzone bezpośrednio w menu Kasa/Bank i nie posiadają powiązanych Faktur Zaliczkowych mogą zostać rozliczone podczas wystawiania Faktury Sprzedaży.
  2. Dostosowano import Faktur korygujących, na których wykazane są dane przed korektą i po korekcie, jako osobne wiersze z odrębną numeracją.
  3. Podgląd załączników na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych.
  4. Umożliwiono usuwanie wielu załączników jednocześnie z kart cennikowych, poprzez operację seryjną Dodaj/ usuń załącznik dostępną na liście zasobów.

   

  Więcej informacji o zmianach wprowadzonych w Comarch Optima 2024.0.1 w module Handel z magazynem

  NOWOŚCI W MODULE KSIĘGOWOŚĆ

  1. Umożliwiono określenie domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.
  2. Generowanie dekretu różnicy kursowej z rozrachunków
  3. Dodano możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału tak też  jego zaksięgowania na początek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus.
  4. Dostosowano import z KSeF dokumentów wystawionych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów od 1 września 2023 roku.
   Udostępniono podgląd graficznych takich dokumentów oraz możliwość przeniesienia ich do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu.

   

  Więcej informacji o zmianach i nowościach w Comarch Optima 2024.0.1 w module KSIĘGOWOŚĆ 

   

  4.9/5 - (11 votes)