Comarch ERP OPTIMA – Informacje o systemie – Folder

Folder , dzięki któremu dowiesz się o możliwościach systemu COMARCH ERP OPTIMA i jego modułowości:

2.1 KASA BANK
2.1.1 KASA BANK PLUS
2.1.2 ROZLICZENIE PODMIOTU
2.1.3 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM
2.2 HANDEL
2.2.1 FAKTURY
2.2.2 HANDEL Z MAGAZYNEM
2.2.3 URZĄDZENIA FISKALNE
2.2.4 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ
2.3 KSIĘGOWOŚĆ
2.3.1 KSIĘGA PODATKOWA
2.3.2 KSIĘGA HANDLOWA
2.3.3 REJESTR VAT
2.3.4 ŚRODKI TRWAŁE
2.4 PŁACE I KADRY
2.4.1 SŁOWNIKI
2.4.2 KADRY I WYPŁATY
2.4.3 DEKLARACJE
2.4.4 PŁACE I KADRY PLUS
2.4.5 COMARCH ERP E-PRACOWNIK
2.5 CRM I SERWIS
2.5.1 CRM
2.5.2 SERWIS